lørdag den 25. januar 2020

Foreningsnyt: Referat fra novembermøde

BestyrelsesmøderDa LAG Småøernes bestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 21. november 2019, lå der 22 ansøgninger på bordet. Det var svært at vælge. Men 14 af dem endte med at gå videre og er nu indstillet til et LAG- eller FLAG-tilskud hos Erhvervsstyrelsen. 

På den lange mødedagsorden var også nye midler til projekter, der understøtter en bæredygtig og grøn udvikling, udvikling af ø-turisme, vores egen formidlingsindsats (Fra ø til ø), forslag til forbedringer af LAG-indsatsen og planlægning af et bestyrelsesseminar.

Blandt de ansøgninger, bestyrelsen indstillede til LAG-tilskud, er to, større udviklingsprojekter:
  • Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland
  • Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter (Askø, Fejø og Femø)
Bag projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland står et partnerskab mellem de tre beboerforeninger på Askø, Fejø og Femø og udviklingsorganisationen Gate 21.

Markedsføring og fælles brand nord for Lolland
Med hjælp fra en turismekonsulent gennemfører man i projektet en udviklingsproces, der afdækker ”potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for turisme”. Målet er at skabe fælles markedsføring og at udvikle ”et fællesbrand med fokus på mere kvalitet”.

Markedsføringen sker via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve. Samtidig skal bane vej for ”nye fællesattraktioner som en ø-hop-pakke”.

Ambitionen er, at projektet fører til flere kvalitetsturister og strækker sæsonen, så der skabes et mere stabilt flow af gæster gennem hele året.

Ø-konsulent på Sydfyn
Med projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter vil Faaborg-Midtfyn Kommune   oprette ”en stilling som ø-konsulent”. Øboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har i samarbejde med kommunen siden januar 2018 arbejdet på en strategisk helhedsplan for deres øsamfund.

Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboerforeningerne og kommunen, og den indeholder bl.a. separate handleplaner for hver ø.

Ansættelsen af en ø-konsulent skal være løftestang for den videre forankring af og arbejde med helhedsplanen. Ø-konsulenten skal realisere projekterne sammen med øboerne og eksterne samarbejdspartnere, så man fremadrettet laver en bredere forankring af de indsatser og tiltag, som helhedsplanen indeholder.

Elektrificering af Orøs trækfærge
LAG Småøernes bestyrelse indstillede på bestyrelsesmødet i november 2019 også projektet 100% elektrificering af Østre Færge, Orø. Et udviklings- og demonstrationsprojekt til et LAG-tilskud.

Trækfærgen M/F Karen, som sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred, skal med pengene fra vores grønne pulje ombygges til eldrift. Hvis alt går efter planen bliver M/F Karen, der ejes af Østre Færge A/S, Danmarks første 100 procent elektrisk drevne færge. Med  LAG-midlerne skal Orøs trækfærge udstyres med et søkabel, som forsyner færgens to nye elmotorer direkte med med elektricitet  fra land (uden batteri på færgen).

Vores grønne pulje skal fremme ”bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne”. Pengene stammer fra en ekstra bevilling, som regeringen har fordelt til de lokale aktionsgrupper i 2020.

Solstrøm i Fur Væksthus
LAG Småøernes bestyrelse gav også fra den grønne pulje midler til et projekt på Fur. Her skal et solcelleanlæg  forsyne øens ”væksthus” og friskole med el. Projekt Solstrøm i Fur Væksthus (bæredygtig energiforsyning) er indstillet til et LAG-tilskud.

Nu skal Erhvervsstyrelsen behandle de 14 ansøgninger og vores indstillinger om tilskud. Der går et par måneder, inden ansøgerne får det endelige tilsagn om vores LAG-tilskud.
  
Fra ø til ø
Med artikelserien Fra ø til ø vil LAG Småøernes bestyrelse ”skabe bedre formidling af vores indsats og sætte fokus på succesfulde projekter”. Artiklerne skal også sikre, at erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020, bliver delt og brugt på de 27 småøer.

Vi bringer derfor i 2019 og 2020 en serie artikler om projekter, vi har støttet med LAG eller FLAG-tilskud. Artiklerne bliver bragt i Ø-posten og på vores hjemmeside. Vi kalder serien Fra ø til ø - med LAG Småøerne. Vores journalist har fokus på projekternes etablering og drift og på det lokale ejerskab. Vi skriver typisk om projekter, der er afsluttet eller er godt i gang, og hvor ejerne har erfaring med driften.

Find Fra ø til ø-artiklerne her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/fra-til.html

Læs om tilskud til grønne projekter her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/01/Oroeelfaerge.html


Referatet fra bestyrelsesmødet kan man finde her: www.dropbox.com/s/0sbk4j6a9tv2h8o/referat_191121_web.pdf?dl=0