onsdag den 5. februar 2020

Ny rapport om bosætning på tolv småøer

 Klik og læs rapporten:
PressemeddelelseHvorfor flytter mennesker ud på danske småøer? - og hvorfor flytter nogle af dem igen?

Ø-livet er blevet en attraktiv livsform for flere og flere mennesker, men hvordan går det så derude på småøerne? Bliver drømmene og forventningerne indfriet, eller flytter de fleste igen?

Det giver en helt ny rapport svar på. Det er Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, der i fællesskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 77 tilflyttere og 24 fraflyttere på tolv småøer: Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres nu med den nye rapport, som både sætter spot på øernes kvaliteter, og det der halter. 

Øboerne har vist stor interesse for undersøgelsens resultater, og en del øer er allerede i fuld gang med at omsætte den nye viden til handling. Det gælder både i deres indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde nye øboere.
Søren Noes, fmd. LAG
Småøerne

”Undersøgelsen har givet os værdifuld viden om hvordan vores tilflyttere oplever det at blive øboere, og hvilke drømme og forventninger de har til ø-livet. Det er deres behov og oplevelser, der er afgørende for, om de vælger at blive på øen, eller flytter igen. Nogle af svarene har været en stor øjenåbner for bosætningsgrupperne på øerne, og vi ser allerede nu en masse nye initiativer vokse frem. Det er alt lige fra velkomstpakker, værtsfamilier, prøveboliger, ø-ambassadører, og til nye hjemmesider og tilflytterkampagner”, siger Søren Noes, formand for LAG Småøerne og bosat på Hjarnø.   

Hvad er særlig interessant? 
Ø-livet vælges primært af følgende tre grunde: Natur og ro, ønsket om at blive en del af et fællesskab, og drømmen om et enkelt og roligt liv.
De fleste drømmer om ø-livet på en bestemt ø, og ikke blot ø-livet generelt. Oftest fordi de har en relation til øen i forvejen, og/eller har fundet den rette bolig.
Ca. 90% af tilflytterne i undersøgelsen oplever, at de bliver taget godt imod, og hurtigt bliver en del af fællesskabet på øen. Kun 5,2% af de adspurgte tilflyttere ønsker at flytte igen.

Hvad har overrasket?
Størsteparten (87,5%) af fraflytterne i undersøgelsen har været meget tilfredse/tilfredse med at bo på øen. Fraflytningen skyldes primært tre forhold: De har ikke fået realiseret drømmen om egen virksomhed på øen, de har fået job et andet sted, eller det har ikke været muligt at finde en egnet bolig. Det kan også være en kombination af disse forhold.

Dorthe Winther, fmd. Sammen-
slutningen af Danske Småøer
 Hvad kan vi bruge undersøgelsen til?
”Vi skal bruge den nye viden som et værktøj til at målrette og styrke effekten af vores bosætningsindsatser på småøerne. Vi håber at alle 27 småøer, deres kommuner, erhvervs- og turismeorganisationer, færgeselskaber, boligforeninger, realkreditinstitutter m.fl.  vil blive inspireret til at gå sammen, og omsætte den nye viden til konkrete indsatser og forsøgsprojekter på småøerne”, siger Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer og bosat på Omø.   
Yderlig information:
Rapporten om tilflytter- og fraflytterundersøgelsen (som Issuu-fil): https://issuu.com/lag-smaaoerne/docs/til-og-fraflytterrapport-feb.-2020-m.-bilag_1_

Søren Noes, formand for LAG Småøerne, tlf. 41 41 55 98 / mail: formand@lag-smaaoerne.dk

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 61 70 52 49 / mail: dw@danske-smaaoer.dk

Anja Bech Knudsen, Bosætningskonsulent, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne, tlf. 31 51 62 51 / mail: anja@danske-smaaoer.dk


Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne

Læs mere om projekt Nye naboer - mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html