fredag den 26. juni 2020

Avernakø: Friluftsturisme med flere fordele

Fra ø til ø   En række nye outdoor-faciliteter på Avernakø  er ikke bare en gevinst for øens gæster, men også for det specialpædagogiske opholdssted Munkegården, der hjælper børn og unge med særlige udfordringer. Projektet hedder Udvikling af aktiv turisme på Avernakø  og er støttet af  LAG Småøerne.
Laura Storm er pædagog på det pædagogiske opholdssted Munkegården på Avernakø  og bor 
selv på øen. Hun glæder sig over de nye naturfaciliteter. - Nu har vi endnu mere at tilbyde 
gæsterne, og det giver noget liv herovre, siger hun. 

Det er tidlig formiddag, da fire unge og to pædagoger tropper op ved Avernakøs nye madpakkehus til deres daglige tjans her i sommersæsonen. Noah på 18 år tager hjemmevant gummihandskerne på og tørrer først borde, så bænke af. Sammen med pædagogen Agnete fortsætter han rengøringen af toilettet kort derfra. Imens hænger Carl en holder op til øens turistbrochure i madpakkehuset, Simon slår koncentreret det høje græs lidt derfra, mens Christoffer tjekker, at der er brænde i brændeboden.

- Jeg har selv været med til at male den, fortæller han stolt og viser, hvordan selv bunden af boden har fået sort maling, og at brændelyet er bygget i samme design som madpakkehuset.
Alt er i fineste orden.

Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den syvende artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Agersø Værft, Lyø Købmandsforening, Limfjordens Sejlmageri på Fur og Pasta Principato på Fejø. Munkegårdens unge passer øens shelterplads
De unge går på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og har boet på det specialpædagogiske opholdssted Munkegården det meste af deres liv. De har forskellige faglige eller psykiske udfordringer, men også rigtig mange styrker, som de har mulighed for at bruge i opgaven med at passe øens nye faciliteter.

Udvikling af aktiv turisme på Avernakø er et eksempel på et projekt, der  gavner mange 
forskellige målgrupper. Her er Simon og Noah fra det specialpædagogiske opholdssted 
Munkegården i gang med at gøre lejrpladsen klar til øens gæster. 
- De får en masse ud af at være med til at bidrage til samfundet her på Avernakø og skabe nogle gode oplevelser for folk, der kommer herover, fortæller pædagog Laura Storm fra Munkegården, mens hun viser over til det nye shelter på en mark få hundrede meter fra madpakkehuset, som er placeret med smuk havudsigt.
 

Også her går gutterne i gang med at ordne bålplads og græs.
- Mange af de unge hos os fungerer rigtig godt med rutiner og udendørsliv, og det passer dem fint, at vi hver dag tager ud og holder øje med, at lejrpladsen er ren og velholdt, siger Laura Storm.

Hjælp til øens gæster
Da de unge har forladt shelterpladsen, er der ikke så meget som en svaleklat tilbage til turisterne. Og dem er der mange af. Flere måneder inden det nye shelter på Avernakø var oprettet på  bookingsider, trak det folk til. 

Det sortmalede frilufstly ligger med smuk udsigt over øens marker og udgør sammen med madpakkehuset, toilet, en grejbank og et fugletårn en del af projektet Udvikling af aktiv turisme på Avernakø, der er støttet af bl.a. LAG Småøerne. Projektet er vokset i et samarbejde mellem Geopark Det Sydfynske Øhav, Faaborg-Midtfyn Kommune, Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Bedre oplevelser til turisterne
- Der manglede nogle faciliteter til at give besøgende på øen en bedre oplevelse, fortæller projektleder i Geopark Det Sydfynske Øhav, Kewin Friis Kamelarczyk.
Som en del af projektet er der også sat oversigtskort med informationer op som velkomst ved færgelejet, en række piktogrampæle, som viser afmærkede cykel- og vandreruter, samt formidlingsskilte med natur- og kulturhistorie rundt langs stier og veje.

Projektleder i Geopark Det Sydfynske Øhav, Kewin Friis Kamelarczyk,
glæder sig over, at  projektet Udvikling af aktiv turisme på Avernakø
er blevet til og skal drives i et bredt samarbejde. 
- Vi ville gerne guide folk bedre rundt og samtidig tage hensyn til øens natur- og dyreliv, så vi balancerede forholdet mellem benyttelse og beskyttelse. Førhen gik mange på strandengene ved øens hovedsø, men ved at markere stier og placere et fugletårn lidt derfra, ”nudger” vi nu folk til at nyde fuglene uden at genere dem, siger Kewin Friis Kamelarczyk.

Plads til flere overnattende
Hos Visit Faaborg er man glad for de nye faciliteter på Avernakø, for lysten til udendørsliv er stigende både i Danmark og udlandet, fortæller turistmanager Mads Sletbjerg.
- Der kommer flere og flere outdoor-turister, og mange af dem kræver lidt mere. De vil gerne have et læskur eller et shelter, der er helt i orden, når de skal på tur, siger han og fremhæver
også projektets skiltning rundt om på øen.

- Mange bliver i tvivl om, hvor de må gå henne, og der skal bare sådan en pæl med en pil til at guide dem.
Samtidig har projektet øget overnatningskapaciteten på øen, og med udsigt til en sommer med rekordmange turister pga. coronasituationen og de gratis færger er et shelter med seks pladser mere end velkomment, fastslår Mads Sletbjerg, der også fremhæver, at faciliteterne kan være med til at udvide sæsonen, når turister har mulighed for at finde læ i ydermåneder som april og oktober.

Udendørsliv for nybegyndere
Det nye shelter på Avernakø er en lukket konstruktion og kan bruges hele året.
- Målet har været at udvide målgruppen af friluftsturister fra de hardcore, som kommer med eget grej og er vant til at sove ude, til også at appellere til mindre garvede. Fx folk med børn eller nogle, der ikke har prøvet udelivet før, forklarer Kewin Friis Kamelarczyk.

Tilskud til projekt Udvikling af aktiv turisme på Avernakø
• Faaborg-Midtfyn Kommune: 160.000 kr.
• Friluftsrådet: 119.500 kr.
• LAG Småøerne: 274.000 kr.
            • Ø-Støttepuljen: 120.000 kr.


Projektet har været undervejs i flere år, og en af udfordringerne har været sagsbehandlingstid hos myndighederne. Fx i forhold til at få lov til at lægge shelteret tættere på vandet, hvilket viste sig umuligt, fordi der ikke kunne dispenseres fra loven om kystbeskyttelse.

- Der har været mange tilpasninger undervejs, og vi bliver ved med at justere. Fx i forhold til ønsker fra lokale. Det er meget vigtigt, at de føler sig hørt og kan stå på mål for projektet, siger Kewin Friis Kamelarczyk, der også har måttet justere projektets størrelse og økonomi.
-  Og der har LAG-midlerne været vigtige. Det er tit det dem, der får det til at hænge sammen, fastslår han.

Bidrag fra mange parter
Udvikling af aktiv turisme på Avernakø er et eksempel på, at samarbejde skaber synergi. Naturstyrelsen har bidraget ved at lægge areal til og klargøre det til byggeriet, og kommunen har, udover et økonomisk bidrag, påtaget sig dele af driftsopgaven. Nok så vigtig har den lokale opbakning været, hvor lodsejere har ladet ruter gå over deres jord, den lokalhistoriske forening på Avernakø har bidraget med viden til formidlingsskilte og Munkegården med rengøring og vedligehold.

Christoffer (øverst) og Noah (siddende) er nogle af de unge, der hjælper
med rengøring og vedligehold af det nye madpakkehus, shelter og toilet
på Avernakø, som er en del af projektet Udvikling af aktiv turisme på Avernakø.
De unge går på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på det specialpædagogiske
opholdssted Munkegården, der ligger på øen. Her ses de i det nye shelter sammen
med pædagogerne Laura Storm (tv.) og Agnete Damkjær.
- Det er virkelig vigtigt, at der er nogen på øen, som tager ejerskab. Ikke bare i forhold til vedligehold, men også i forhold til at aktivere anlæggene. Når Munkegården får en skoleklasse over for at besøge madpakkehuset og låne grejbanken, så går eleverne hjem og trækker måske forældrene med næste gang. Så sker der noget, og ringene spreder sig, forklarer Kewin Friis Kamelarczyk.

På Munkegården er Laura Storm, der selv bor på Avernakø, glad for de nye faciliteter. Ikke blot fordi de tilbyder meningsfulde opgaver for de unge på opholdsstedet, men også på hele øens vegne.
- Jeg er sikker på, at det bliver godt for Avernakø. Det er skønt at se en familie komme gående med oppakning på ryggen på vej mod shelteret eller cykelturister i madpakkehuset. Nu har vi endnu mere at tilbyde gæsterne, og det giver noget liv herovre.

Tekst og foto: Lene Terkelsen

LINKS
Gode råd til udvikling af faciliteter til naturturister 
  Skab lokal opbakning. God dialog og lydhørhed overfor øboernes meninger er afgørende for, at det lykkes.
 Sørg for vedligehold og rengøring. Enten ved at lave aftaler med fx private lodsejere, skoler eller foreninger.
 Hav klare samarbejdsaftaler. Lav formaliserede kontrakter mellem samarbejdspartnere, så forhold vedrørende forpligtelser, økonomi og opsigelse er tydelige for alle involverede. 
Kilde:  Projektleder Kewin Friis KamelarczykSe vores video om Aktiv turisme på Avernakø: