fredag den 5. juni 2020

Nyt netværk skal samle småøernes havne

Ø-HAVNENVil du være med i vores havnenetværk? Er du på den ene eller anden måde involveret i havnearbejde på din ø, så er vores nye havnenetvæk helt sikkert noget for dig. 

Måske er du bestyrelsesmedlem i jeres lokale havneforening, eller du er havnefoged? Det kan være, at du er forretningsdrivende på havnen? Eller du er aktiv i en havnegruppe (der fx arbejder med drift og/eller udvikling af en kommunal havn). 

I vores nye havnenetværk kan småøernes havnefolk mødes om deres fælles interesser og
 udveksle erfaringer (foto fra møde i bosætningsnetværk, marts 2020).
I havnenetværket kan du møde andre øboere med havneinteresse og udveksle erfaringer, få gode ideer, høre om nye løsninger osv. Vi holder fælles havnemøder, deler viden i nyhedsmails og på Facebook, bruger havneeksperter og turismerådgivere.

Planen er, at vi efter sommersæsonen tager hul på aktiviteterne. Men vi vil allerede nu gerne have din tilmelding. Vi vil helst have, at der er flere personer fra samme havn, så send gerne jeres tilmelding i fællesskab.

Tilmelding til netværk
Tilmeldingen sendes på mail til vores koordinator, Morten Priesholm, med oplysninger om, hvilken havn du/I kommer fra, og hvad din/jeres opgave og rolle er på havnen.  Mailadresse: mp@lag-smaaoerne.dk (tlf. 22 32 84 93).

Deltagelse i netværket er helt uforpligtende. I får sendt vores nyhedsmails, adgang til vores havnegruppe på Facebook og tilbud om at deltage i vores workshops og havnemøder. Hvis I arbejder med et konkret havneprojekt, kan I desuden få besøg af vores havneteam.  

Netværket er en del af vores projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne.

Med  Ø-HAVNEN vil vi styrke og udvikle de små ø-havne, så de er parate til at møde fremtidens kunder, øboere og turister. Det gør vi med et netværket og med havnemøderne med også med forslag til havneinvesteringer, ø-projekter og udviklingsstrategier.

LAG og FLAG-tilskud til anlægsprojekter
Vi støtter allerede små og store anlægsprojekter på småøernes havne med LAG og FLAG-tilskud. Som eksempler kan man nævne:

• Agersø Lystbådehavn: Udvidelse af tværbro for store lystbåde
• Ny udsigtsplatform og opholdsområde på Orø Havn
• Legeredskaber til Fur Havn

• Avernakø Havn som ankomstdestination
• Havnefaciliteter på Hjortø
• Opførelse af passagerly (Nekselø)

• Badeanlæg på Endelave
• Nyt aktivitetsområde på Vesterby Havn på Fejø
• Forbedrede faciliteter til fiskerierhverv og turisme på Sejerø havn

• Renovering af værftsbygning og genetablering af værft på Agersø
• Udvidelse af sejlerstue på Orø
• Venø Havn: Nye faciliteter til sø- og vandsport samt bademiljø

Bedre LAG-indsats i fremtiden
Ø-HAVNEN skal styrke vores arbejde med denne type projekter og gøre vores indsats bedre og mere effektiv. Projektet skal desuden bane vej for helt nye typer af havneprojekter, også når vi i fremtiden (efter 2020) får midler fra et nyt Landdistriktsprogram (LAG) og et nyt Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (FLAG)

Læs mere om Ø-HAVNEN på http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/05/havnen-en-ny-indsats-for-de-sma-havne.html