onsdag den 4. november 2020

Askø, Fejø og Femø samarbejder om turisme

Ø-turisme ▪ Turismen skal have et ordentligt nøk opad på Askø, Fejø og Femø om foråret og efteråret. Det er blandt andet vigtigt med flere gæster til øernes turisterhverv udenfor højsæsonen.

Derfor har beboerforeningerne på de tre småøer sammen med udviklingsorganisationen Gate21 og VisitLolland-Falster igangsat et projekt, hvor man skal se på, hvordan turismen kan styrkes på hver ø og på tværs af øerne i et samarbejde. 

Projektet er støttet af LAG Småøerne og af Landdistriktspuljens ø-støtte. 

- De mange turister, der besøger øerne, er afgørende for, at vi kan opretholde så mange færgeovergange som muligt og et helårssamfund i stadig udvikling, forklarer Inge-Lise Bisted, formand for Femø Beboerforening, i en pressemeddelelse.  

- Derfor er vi utroligt glade for, at vi nu har mulighed for at få lagt en god strategi sammen med Askø og Fejø, som har mange af de samme udfordringer som os med at tilbyde flere typer oplevelser i flere måneder af året. 

En sommer med mange turister
De tre småøer har nydt godt af en flot sommer med gratis færgeafgange og overordentligt mange turister. 

- Vi har haft ustyrligt travlt, og sæsonen har lært os, hvad der fungerer og ikke fungerer på vores øer. Nu skal vi have lagt en plan for, hvordan vi sammen kan sætte turismen bedre i system, så vi både har en bæredygtig udvikling af turismen, og så vores erhverv og foreninger kan blive endnu bedre til at tjene flere penge på de mange turister, fortæller Frits Mønsted, repræsentant for Fejøforeningen, i pressemeddelelsen.

Turisterhverv og foreninger har været samlet til et fælles møde og vil hen over vinteren mødes flere gange med projektleder Johanne Bugge, som er specialist i turismeudvikling. 

Professionel rådgivning
Målet er at få en fælles turismestrategi på plads og gennemføre nogle tiltag for turisterne allerede til sæson 2021. 

-Vi er meget glade for den opbakning, projektet får fra øerne, Lolland Kommune og VisitLolland-Falster og for at have fået midler fra LAG Småøerne og Erhvervsstyrelsens Landdistriktsmidler, så vi kan få professionel rådgivning og set på vores potentialer, udtaler Marianne Pilhøj Thomsen, formand for Askø-Lilleø Beboerforening.

Projektet ser på de tre øers muligheder for turismeudvikling, men Marie Louise Friderichsen repræsentant fra Gate21 understreger, at projektet også har blik for, hvordan øerne kan spille sammen med Vejrø, ”fastlandet” og Lolland Færgefart, så turismen får endnu bedre muligheder for at vokse. 

Koordinering med helhedsplan
Lolland Kommune er for øjeblikket i gang med en helhedsplan for Kragenæs og omegn, som koordineres med turismeprojektet på Askø, Fejø og Femø.

Turismeprojektet afsluttes formelt set i sommeren 2021, men for de tre øer er projektet blot starten på et endnu tættere og formaliseret turismesamarbejdet, der vil vare de næste mange år.


Projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland er en del af LAG Småøernes turismeindsats: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/11/turismeindsats.html

Askø: www.askoe.dk 


Femø: www.femo.dk 

Kort om projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland

Projektet vil gennemføre en udviklingsproces, der kan afdække og identificere potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for turisme og på den baggrund udvikle fælles markedsføring bl.a. via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve. 
Projektet skal føre til en udvikling af fællesattraktioner som en ø-hop-pakke og udvikling af et fællesbrand med fokus på mere kvalitet. Det skal føre til flere kvalitetsturister og en mulighed for at strække sæsonen, og skabe et mere stabilt flow af gæster gennem hele året. 
Aktiviteter vil bl.a. være møder med nøgleaktører, et Kick off-møde med idébrainstorming, udviklingsmøder og et afslutningsseminar. Resultater deles med Sammenslutningen af Danske Småøer, og der produceres en rapport, som kan formidles. 
Kilde: Erhvervstyrelsen og Gate21