onsdag den 11. november 2020

Rapport fra vores HAVNEMØDE i november 2020

Ø-havnen Havnefolk fra 12 småøer var samlet, da vi afholdte HAVNEMØDE den 2. november 2020 i Odense. 

Mødet var en del af vores projekt Ø-HAVNEN, og på programmet var en række oplæg om havnetrends, fællesskab, aktivt havneliv, iværksætteri og fremtidens ø-havn. 

Her har vi samlet videoer og præsentationer m.m. fra dagen. (Vi opdaterer opslaget, efterhånden som vi får indsamlet materiale fra mødet). 

På vores HAVNEMØDE fik deltagerne fra de 12 ø-havne inspiration og viden fra fire oplæg: 
  1. Trends og fremtidige udviklingsmuligheder på havnene v. Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID).
  2. Fællesskab og aktivt havneliv v. Kim Vind, formand for Endelave Idrætsforening og AKTIV Ø Endelave.
  3. Iværksætteri på ø-havnen v. Oskar Emil Olsen fra Avernakø Havnecafé.
  4. Fremtidens ø-havn v. Søren Kristensen, partner og arkitekt hos LABLAND, og Majken Hviid, antropolog og rådgiver hos LABLAND.
Programmet indeholdte desuden en workshop om Fremtidens ø-havn v. LABLAND

Hele programmet kan man hente her (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/8p345vbp85ekvoe/HAVNEM%C3%98DE_2020_program.pdf?dl=0

De fire oplæg er her: 


OPLÆG 1: Trends og fremtidige udviklingsmuligheder på havnene


OBS: Fra denne præsentation har vi kun lyd (uden billeder):


Jesper Højenvangs præsentation kan hentes (som pdf-fil) ved at klikke på billedet:

Klik på billedet for at hente Jesper Højenvangs præsentation.

 

OPLÆG 2: Fællesskab og aktivt havneliv (på Endelave) 

 Se også vores video om det kommende badeanlæg på Endelave Havn:
 OPLÆG 3: Iværksætteri på ø-havnen (på Avernakø)
Se også vores video om Avernakø Bådehavn: 
OPLÆG 4: Fremtidens ø-havn v. LABLAND
LABLANDs præsentation kan hentes (som pdf-fil) ved at klikke på billedet:
Workshop: Fremtidens ø-havn

LABLAND har samlet resultaterne fra workshoppen, hvor deltagerne i små grupper arbejdede med deres havne med udgangspunkt i tre begreber: Styrkepositioner, nålestik og trædesten. I opsamlingen kan man finde deltagernes ideer om deres havne og UDKAST til beskrivelse af udviklingsbehov m.m. 

LABLANDs opsamling kan hentes (som pdf-fil) ved at klikke på billedet:
Efter workshoppen har Søren Kristensen og Majken Hviid fra LABLAND samlet nogle konklusioner og indtryk om Fremtidens ø-havn. LABLANDs havnenotat om En fælles fortælling - 27 forskellige småøer kan hentes (som pdf-fil) ved at klikke på billedet:MERE INFO OM Ø-HAVNEN


Læs om vores kommende, lokale havnemøder: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/10/havnelokalt.html

Læs om projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havnehttp://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/06/havnenetvaerk.html