mandag den 16. november 2020

Ø-undersøgelse sætter spot på sommeren 2020

Ø-turisme  81 pct. af de virksomhedsejere, som har deltaget i en spørgeundersøgelse om sommersæsonen 2020, svarer, at de forventer enten at ”komme styrket ud af 2020” eller at ”komme ud på samme niveau som 2019”. 

13 pct. forventer at komme dårligere ud af 2020. 

Bag undersøgelsen står Sammenslutningen af Danske Småøer, og formålet har været at belyse, hvordan corona-krisen og diverse hjælpeforanstaltninger har påvirket erhvervet på småøerne.  

112 virksomhedsejere fra 24 øer har svaret på spørgeundersøgelsen, som er sendt til alle typer af virksomheder på småøerne (ikke kun turismevirksomheder). 

76 pct. af ø-virksomhederne har i juli 2020 haft flere kunder end normalt i juli. 64 pct. har haft større omsætning i juli 2020 end i juli 2019. 31 pct. af virksomhederne har gjort brug af Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og kompensationsordninger i forbindelse med corona-krisen.

Effekten af sommerpakken
Sammenslutningen af Danske Småøer har også spurgt virksomhedsejerne om, hvordan de vurderer effekten af sommerpakken med bl.a. gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklende pasagere (inkl. cykler).  60 pct. svarer, at ordningen har haft ”positiv betydning”. Samtidig svarer 59 pct. dog også ja til, at ordningen har haft ”negative følger”. Kun 31 pct. svarer således, at ordningen ikke har haft en negativ betydning. Forklaringerne lyder bl.a.:
 • ”Vi har skuffet en masse mennesker, der ikke har kunnet serviceres. Alt for hårdt pres på generelt. ”
 • ”Vi var ikke klar til den mængde turister”. 
 • ”Juli giver sig selv, og der kommer altid mange. Skal man hjælpe med øerne handler det om gratis færge i juni og august. ” 

Ikke entydigt positivt
I en anden undersøgelse har ø-sammenslutningen spurgt en række repræsentanter for de loakle beboerforeninger på de 27 småøer om, hvordan de ser på sommersæsonen 2020. 

Kun 19 pct. af ø-
repræsentanterne (som er de lokale beboerforeningers medlem af ø-sammenslutningens repræsentantskab) ser på sommerpakkens færgeordning som et entydigt positivt tiltag. 

77 pct. af ø-repræsentanterne mener, at den gratis færgetransport (for gående og cyklister) i juli var ”både positivt og negativt”. Forklaringerne lyder bl.a.:
 • ”Det har været positivt, at så mange har besøgt øen, men også overvældende for købmand, kro og grill. ”
 • ”Overfyldt færge.  Kø ved færgen, gæster, der ikke kunne få plads. ”
 • ”For mange turister på øen, vores infrastruktur er ikke til så mange gæster. Charmen ved øen forsvinder. ”

Turisternes ø-oplevelse
Også en række ø-turister er blevet spurgt om deres oplevelse af sommeren 2020. Denne gæsteundersøgelse dækker dog ikke kun besøgende på de 27 småøer. Den omfatter også gæster på 12 andre små og store øer, som er med i det danske Ø-PAS (der rummer i alt 39 øer). 456 turister har svaret på undersøgelsen. 87 pct. af svarene kommer fra gæster, der har besøgt Als, Fanø, Langeland, Lolland, Læsø, Mors, Rømø, Samsø og Ærø.

73 pct. af de ø-turister, der har svaret på undersøgelsen, er ”meget tilfredse” med deres ophold på en eller flere af de 39 øer. 20 pct. angiver, at de er ”tilfredse”. Kun 3,5 pct. svarer, at de er ”ikke tilfredse” eller ”meget utilfredse”. 57 pct. svarer, at deres ø-tur ikke var planlagt før ” COVID-pandemien brød ud”. 

Mindretal oplevede genererende trængsel
Kun et mindretal har oplevet ”generende trængsel” under deres ø-besøg. 33 pct. svarer nej til at have oplevet trængsel, og 50 pct. svarer, at de har oplevet trængsel, men ”ikke noget der generede os”. De gæster, der oplevede stor trængsel, angiver, at de måtte vente ved færgen, og at de ikke kunne få plads på øens spisesteder. Ø-turisterne har bl.a. disse bemærkninger til deres sommeroplevelse: 
 • ”Der var mange besøgende på øen, men hvis man sørger for at bestille færge og bord på spisestederne, så var der igen problemer. Man kan jo ikke forvente at have øen for sig selv, når der er gratis transport og godt vejr (- og folk ikke kan komme udenlands). ”
 • ”Der var ikke et problem da det kun var positivt for øen, der var optaget. ”
 • ”Der var generelt alt for mange mennesker på øen. Charmen forsvandt… ”
 • ” Oplevelsen var at flere turister fik en dårlig oplevelse. ”
 • ”Vi måtte vente ved færgen, manglende parkering og rigtig mange mennesker. Udsolgte spisesteder. ” 
 • ”Som om begge spisesteder og øens købmand ikke var klar til tilstrømning af turister. ” 

Gæsteundersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer

Kilde: Evaluering af gratis/nedsat færge til øerne, Sammenslutningen af Danske Småøer, oktober 2020.  Find rapporten her: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/evaluering-af-gratis-nedsat-faerge-til-oeerne/ 


Corona-krisen på Anholt og Bjørnø

Nogle af de øboere, som har mærket konsekvenserne af corona-krisen, har fået tilskud fra LAG Småøerne til etablering eller udvidelse af deres virksomhed. I Ø-posten nr. 181 (september 2020) fortæller to af dem, hvordan de har oplevet sommeren 2020. 

Fra Café Pileflet på Bjørnø fortæller Kirsten Bjørnø Kåg til Ø-posten:

- Jeg har været fuldstændigt booket op og har måttet sige nej til folk. Der har været mange unge, som garanteret ikke ville have været her, hvis det ikke var for corona-tilstanden.  
Kirsten Kåg beretter også, at der i hendes virksomhed i år har været seks ansatte plus hende selv, mens der i 2019 var tre i alt. 

Hos Line Blach Kobberøe og Niels Kilstrup fra restaurant Ved vejen på Anholt har sæsonen forløbet mere normalt:

- Det har været en lang sæson. Men ellers har sommeren ikke været så meget anderledes, end den plejer at være, fortæller Line Kobberøe til Ø-posten. 

- Vi er et lille sted og vores set-up passede meget godt til corona. Vores største udfordring har sådan set været vejret, som gjorde det nødvendigt at være indenfor. Der måtte vi have politiet indover for at hjælpe os, så vi var sikre på, at vi fulgte reglerne på vores indendørsareal. 

Kirsten Kåg har fået tilsagn om et tilskud fra LAG Småøerne til ”etablering af café-køkken, toilet og nyt aktivitetsrum”.  Line Kobberøe og Niels Kilstrup har fået LAG-tilskud til ”etablering af køkken, samt indkøb af køkkenudstyr, istandsættelse og udsmykning m.m.” 
Kirsten Bjønø Kaag havde i juli "fuldstændigt booket" op i sin Café Pileflet på Bjørnø. 

Find Ø-postens artikel om sommeren 2020 her: https://issuu.com/sammenslutningenafdanskesmaoer/docs/_-post_181_skaerm/4 Fejø: Omstilling under corona-krisen


På Fejø driver Diego Principato og Katharina Fredslund virksomheden Pasta Principato. Her producerer de ravioli og andre pastaprodukter. Virksomheden er startet i 2019, og de primære kunder har fra starten været restauranter. Det har corona-krisen lavet om på, forklarede Katharina Fredslund i maj i et interview til vores Fra ø til ø-serie:

- Da restauranterne lukkede, begyndte vi at arbejde på vores private salg, som vi oprindeligt havde udskudt, til vi havde fået mere gang i restauranterne, men nu fik det et boost, og vi fik bl.a. vores emballage på plads.

- Samtidig blev der tid til at afsøge nye samarbejdspartnere, bl.a. Råhandel, der er grossist for små fødevareproducenter. Krisen betød, at vi fik arbejdet os frem til at kunne levere et færdigpakket produkt, lyder hendes forklaring. 

Læs mere om Pasta Principato 

Find alle artiklerne i vores serie Fra ø til øhttp://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/fra-til.html