onsdag den 9. december 2020

Sejerø Havn: Fra fiskeri til turisme

 Allan Jensen stoppede som fisker i juni i år efter 35 år i fiskerierhvervet. Han var den sidste
fuldtidsfisker på Sejerø. 

Fra ø til ø ▪ På Sejerø er havnen under forvandling. Fiskerierhvervet fylder i dag næsten ingenting, til gengæld er turismen i vækst. Næste skridt er et nyt havnehus med plads til restaurant, bageri, butik og ferielejligheder. 

 - Da jeg startede som fisker her på Sejerø, var det en levende havn. Her var ikke bare mange fiskere, men også folk, som bare var nede for at se, hvad der blev losset. Der kunne let komme 20-30 personer på sådan en helt almindelig eftermiddag - selv uden for turistsæsonen, erindrer Allan Jensen. 

Allan er 53 år. Han stoppede som fisker den 6. juni 2020 efter 35 år som fisker på Sejerø. Hans ansigt bærer præg af mange års hårdt arbejdsliv på havet. 

- Jeg er slidt, men der er heller ingen grund til at fortsætte. Her er ingen fisk at fiske længere, og det skyldes ikke overfiskeri, men at hele økosystemet har slået en kolbøtte. Da jeg startede, kunne vi lande 80 tons torsk. Nu er torsken for længst væk, og sidste sæson fangede jeg kun et ton tunger til godt 90 kroner kiloet. Det kan man altså ikke leve af. Men det er da træls at skulle stoppe. Min far og farfar har været fiskere hele livet, og jeg troede også jeg skulle dø med de rødnæsede gummistøvler på, men sådan skulle det ikke være, siger Allan Jensen. 

Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den niende artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Agersø Værft, Lyø Købmandsforening, Limfjordens Sejlmageri på Fur, Pasta Principato på Fejø og Avernakø Havn. 


Fiskeren der blev havnefoged
Allan Jensen var den sidste fuldtidsfisker på Sejerø. Som så mange andre øer, har Sejerø oplevet, at den engang så driftige fiskerihavn, som skabte liv og glade dage og jobs på øen, er blevet stadig mindre betydningsfuld og til sidst er endt som en skygge af sig selv. 

Nu er der kun et par deltids- og hobbyfiskere tilbage i den lille fiskerihavn. En af dem er Søren Mortensen, som også er havnefoged for den kommunalejede havn på Sejerø.

Sejerøs nye havnehus, SejerØhuset, skal opføres i den nordlige ende af havnen, hvor der i dag står en række røde pakhuse (til højre i fotoet).

- Jeg har selv været fuldtidsfisker, men blev så havnefoged her på Sejerø i 2005. Dengang var her stadig seks-syv garnbåde og trawlere her i havnen. I dag er jeg deltidsfisker ved siden af mit job som havnefoged og fisker lidt i ny og næ, men det er altså slet ikke, hvad det var engang. Sidst jeg var ude at fiske, havde jeg 21 kilo tunger, en pighvar og en slethvar på hver et halv kilo, ti Isinger, ti skrubber og tre rødspætter med hjem. Og vi snakker altså om 40 garn på i alt to kilometers længde, forklarer Søren Mortensen. 

Fiskerierhvervet ophør har dog ikke sat det hele i stå på Sejerø. 

- I takt med at fiskeriet er døet ud, er lystbådehavnen jo vokset, og vi har i dag plads til ca. 160 lystsejlere. Særligt i år, med gratis færge, har der været mange gæster på havnen, og det har givet et stort skub. Lystsejlerne, der gæster Sejerø, kan godt lide, at der er styr på tingene og rent og pænt og ro på havnen. De gider ikke fest og ballade. Samtidig er sæsonen jo kort, og livet på havnen dør derfor hurtigt ud udenfor ferierne, fortæller Søren Mortensen. 

SejerØhuset – havnens nye hjerte
Men inden længe kommer der mere liv på Sejerøs havn. Snart kommer nemlig sejerØhuset, der er det vigtigste element i en samlet udviklingsstrategi for Sejerø, som blev fremlagt i 2015 af bestyrelserne for Sejerø Beboerforening, Sejerø Ø-udvalg og Sejerø Udviklingsforum. 

Huset skulle allerede have stået færdigt på havneområder og erstattet en række ældre, røde pakhuse i den nordligste del af havnen langs den nye mole til den kommunale lystbådehavn. Men der går altså lige lidt tid endnu. 

- Vi har ventet et år på at få de sidste tilladelser på plads, og corona-krisen har også givet nogle måneders ekstra forsinkelse. Men nu går byggeriet snart i gang, og vi forventer, at huset står klar i efteråret 2021, forklarer Jens Thomassen, som er bestyrelsesmedlem i selskabet sejerØhuset ApS. Anpartsselskabet tæller i alt 129 investorer, som består af øboere, sommerhusejere, sejlere og andre folk med tilknytning til Sejerø.

En længere sæson
SejerØhuset, som opføres med tilskud fra Realdania og LAG Småøerne, vil blive på cirka 300 kvm. med stor terrasse ud mod lystbådehavnen og beklædt udvendigt med lærketræ. Husets profil vil få det til at indgå som et naturligt bindeled imellem en nyanlagt havnemole og de bagvedliggende kystskrænter, så det udgør en sammenhængende helhed. 

Indvendig vil der både være restaurant, et professionelt industrikøkken med bageri, et par ferielejligheder, en lille butik med salg af lokalt producerede varer og småfornødenheder til lystsejlere m.m. Realdania har givet tilsagn om 5. mio. kr. til projektet, og LAG Småøerne er på vej med et FLAG-tilskud på 362.000 kr.

På et af havnens røde skure er opsat en stor visualisering af det kommende sejerØhuset.

- SejerØhuset skal anvendes til mange forskellige ting, og vi håber, at det bliver det naturlige samlingssted for både turister, lystsejlere, fastliggere og lokale. For pludselig kan man f.eks. tage på restaurant og spise på havnen eller købe frisk morgenbrød store dele af året - også uden for højsæsonen. Så det vil komme både ø-gæster, fastliggere og os lokale til stor gavn. Og området omkring sejerØhuset, med den store terrasse og den nye mole vil samtidig skabe et stort attraktivt udendørs areal, hvor folk kan gå en tur, sidde og spise en is eller nyde et glas vin eller en øl med udsigt udover lystbådehavnen. Så det vil skabe nogle helt nye rammer for hele havneområdet og forhåbentlig tiltrække folk og skabe mere liv. Noget som vi mangler i dag, forklarer Jens Thomassen. 

Lystsejlere sætter pris på havnerenovering
Og Allan Jensen og Søren Mortensen ser også frem til sejerØhuset bliver færdigt og kan tages i brug. 

Søren Mortensen er havnefoged på Sejerø.

- Jeg havde jo helst set, at fiskeriet kunne være fortsat, og der også havde været et liv omkring fiskerihavnen, men det er et afsluttet kapitel. Så jeg synes det er rigtig fint med de ting, der er sat gang i på havnen. Jeg er selv medejer af det gamle kølehus, som nu har været lejet ud i et par år og drevet som en lille café. Så jeg kan jo godt se, at det er sådan noget der skal til, for at der kommer mere liv på havnen igen, siger Allan. 

Søren Mortensen ser også store perspektiver i SejerØhuset. Ikke bare for havnen, men for hele Sejerø.

- Vi har jo allerede fået renoveret Sejlernes Hus her på havnen med udekøkken, grillområde og nye badefaciliteter. Det er noget som lystsejlerne bemærker, og som gør havnen mere attraktiv at besøge. Men når sejerØhuset kommer i 2021, så tror jeg virkelig, at det kan give havnen – ja, hele øen et rigtigt stort løft, især hvis man får de rigtige mennesker til at drive huset. Og rygtes det, at der er sådan et sted på Sejerø, og at der også er åbent uden for højsæsonen, så kan vi forhåbentlig strække sæsonen længere og bliver endnu mere interessante for både færgeturister og lystsejlere at besøge. Jeg tror rigtig mange her på Sejerø glæder sig til det hus står færdigt, forklarer Søren Mortensen.

Tekst og foto: Morten Telling, Moxtell Productions


Se vores video om Sejerøs havn: 
LINKS

Sejerø Havn på Havneguide.dk: https://havneguide.dk/da/havn/sejeroe-havn

SejerØhusets hjemmeside: https://sejerohuset.dk/ 

Udviklingsstrategi for Sejerø Havn, Vandkunsten, 2016 (pdf-fil)  https://sejerohuset.dk/wp-content/uploads/2020/01/160715-Sejer%C3%B8-Havn.pdf

Rapport fra forprojekt om sejerØhuset, Urland, 2018 (pdf-fil)): https://sejerohuset.dk/wp-content/uploads/2020/01/180418-Forunders%C3%B8gelse.pdf

SejerØhuset hos Realdania: https://realdania.dk/projekter/oe-huset


LAG Småøerne og Sejerø Havn

Siden 2010 har småøernes LAG givet tilskud til en række projekter på Sejerøs havn. Størstedelen af pengene kommer fra FLAG-puljen under hav- og fiskeriprogrammet.

2010: Fremme af turisme og fiskerierhverv på Sejerø, ved forbedring af havn og fiskerihavn (forbedring af mole i fiskerihavnen, istandsættelse af et historisk havnehus (”Det Sorte Hus”) og indretning af mini havne- og fiskerimuseum) (485.000 kr.) 

2011: Husbåde på Sejerø havn (200.000 kr.)

2012: Sejerø Kølehus - udvikling og modernisering (88.000 kr.) 

2016: Forbedrede faciliteter til fiskerierhverv og turisme på Sejerø havn (opgradering af kølehusforeningens nedslidte bygninger, hvor der nu bl.a. er sommercafé) (94.000 kr.)

2017: Bade- og udekøkkenfaciliteter på Sejerø Havn (opgradering af servicebygning) (148.000 kr.)  

2020: sejerØhuset fase 5: Restaurant og produktionskøkken (362.000 kr., afventer endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen)