torsdag den 25. februar 2021

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 8. januar 2021. På mødet behandlede bestyrelsen de ansøgninger om tilskud fra LAG-indsatsen, vi havde modtaget i vores ansøgningsrunde med frist 18. december 2020.

Bestyrelsen behandlede i alt 13 ansøgninger. 11 af disse ønskede bestyrelsen at indstille til tilsagn om tilskud fra LAG-indsatsen. Flere af projekterne fik dog et mindre beløb end ansøgt. Andre projekter skulle først redegøre for forhold om fx ejerskab, finansiering, myndighedsgodkendelser og forretningsplan. 

De 11 ansøgninger er nu sendt videre til Bolig- og Planstyrelsen (BPST). Pr. 25. februar 2021 har ingen af dem har fået tilsagn fra styrelsen. 


Ansøgninger indstillet til tilsagn februar 2021
Tilsagnet fra styrelsen er altid en procent af de tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet beregnes ved projektets afslutning. Tilsagnsbeløbet er her beregnet ud fra de budgetterede udgifter på ansøgningstidspunktet. 

Projektholdere

Projekttitler

Tilsagn

 

 

 

Øhavslodge Avernakø

Øhavslodge Avernakø: Glamping, vandsport og events 

169.425

Biosynergy A/S

Skarø Is - udvidelse, produktudvikling og energieffektivisering 

427.500

Hideaway Vingård

Grøn opgradering af turismetiltag på Hideaway - en økologisk vingård på Fejø  

150.000

Ejendomsselskabet Egholmvej 23 ApS

Flerbruger Køkken på Agersø  

 99.500

Casablanca Hostel Aps

Ny turistservicebygning til Anholt Havn

250.000 

Støtteforeningen for Øernes Højskole Sejerø

Øernes Højskole Sejerø - Nye rammer for bæredygtig omstilling og Ø Entreprenørskab

  99.000

Agersø Købmand ApS

Agersø købmand: Nyanskaffelser, energiforbedring og udvendig renovering  

69.286 

VV Invest Aps

Etablering af Is og Kaffebar på Fur  

95.360

Avernakø Bådehavn

Sæsonforlængelse og optimering for Avernakø Havn og havnecafe 

 91.138

Fonden for Agersø Lystbådehavn

Agersø lystbådehavn: udvidelse med terrasse ved Agersø grill/café  

79.874

Anholt Fyrs venner

Permanent udstilling på Anholt fyr og Anholt museum  

90.000


Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2021 kan hentes nedenfor. Oplysninger om ansøgningerne er ikke medtaget i dette referat, da dokumenterne indeholder fortrolige oplysninger fra ansøgerne.

Referatet fra bestyrelsesmødet kan hentes her: www.dropbox.com/s/ogtguguze6fcipj/referat_210108_web.pdf?dl=0