tirsdag den 1. juni 2021

Ø-fond og lokal restauratør samarbejder om at skabe jobs på Tunø

FRA Ø TIL Ø ▪ Tim Grønbech er klar til en sæson mere på Tunøs røgeri. 

Han forpagter stedet af en lokal fond, som har til formål at skabe udvikling og beskæftigelse på øen.  

Når man sejler ind mod Tunø Havn, er det vanskeligt ikke at lægge mærke til Tunø Røgeri: 

Bygningen er højere og større end alle de andre bygninger på havnen. Den har også noget skibsagtigt over sig med den spidse, stævnformede gavl. På taget rejser sig desuden en markant firkantet, konisk skorsten i typisk røgeristil. 

Med sit iøjnefaldende udseende står røgeriet som et vartegn for Tunø. Men det er også her øens gæster kan købe lette anretninger, drikkevarer, is – og ikke mindst røgvarer.  

I umiddelbar forlængelse af røgeriet står en nyere servicebygning, som arkitektonisk passer med røgeriet. Foran bygningen er der indrettet et område med udsigt til havnen og havet, hvor ø-gæster kan sidde i ly for vestenvinden og nyde mad og drikke fra røgeriet.

Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den niende artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Agersø Værft, sejerØhuset, Limfjordens Sejlmageri på Fur, Pasta Principato på Fejø og Avernakø Havn. 


Fond skulle drive røgeriet selv
Ideen til et røgeri på Tunø kom oprindeligt fra to lokale fiskere i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsplan for øen i 2011. Derefter gik det slag i slag: Tunø-Røgeri-Fonden blev stiftet i 2012, og byggeriet blev igangsat i 2013 med støtte fra bl.a. Realdania og FLAG-midler fra småøernes daværende LAG. Røgeriet kunne indvies i påsken 2014. I starten var det hensigten, at fonden skulle drive det selv. 

- Efter det store arbejde med at få etableret røgeriet med projektering, byggeri, arbejdskraft og materialer hentet til øen skulle vi jo starte røgeriet op. Alle gjorde en kæmpe indsats, men det første år var virkelig op ad bakke, selv om vi lige beholdt skindet på næsen, erindrer Peder Odgaard, der er fastboende på Tunø og medstifter og bestyrelsesmedlem i Tunø-Røgeri-Fonden.

En af hovedindtægtskilderne i starten var salg af røgsalt. Men i 2016 fandt man i fonden ud af, at det nok var bedst at få en forpagter til at stå for driften af røgeriet inklusiv en lille butik. 

- Vi har så haft nogle år med skiftende forpagtere, som ikke rigtig fungerede. Men i 2019 indgik vi en toårig forpagteraftale med en fastboende, som samtidig er ejer af Mejeriet. Og den aftale er vi meget glade for nu, og den er blevet forlænget med yderligere tre år, forklarer Peder Odgaard.


Flyttede til Tunø for at købe Mejeriet
Den fastboende forpagter, som Peder Odgaard nævner, hedder Tim Grønbech. Mejeriet er øens badehotel, spisested og café, som kun ligger få hundrede meter fra havnen. 

Tim Grønbech har ikke boet på Tunø særligt længe. 

- Jeg var kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg gerne ville prøve noget helt nyt. Så da jeg opdagede, at Mejeriet var til salg, solgte jeg min part i det firma, jeg var medejer af, købte Mejeriet og flyttede med min kæreste her til Tunø. Det er kun 2 ½ år siden, men på den korte tid er der sket en hel del, forklarer Tim Grønbech. 

Han er uddannet skibsmontør og sætteskipper og arbejdede i nogle år indenfor søfart. Men han har også været medejer af it-firmaet Proshop Europe med udenlandske kunder og tilhørende mange rejsedage. Nu har han slået sig ned på Tunø, og med Mejeriet og røgeriet er målet at skabe en virksomhed, der kan vokse og være med til at skabe udvikling på øen. Men der stopper det ikke: Tim er også et meget aktivt medlem af Ø-udvalget i Odder Kommune, og han stiller op til kommunevalget 2021 for Venstre. 

Da muligheden for at forpagte røgeriet dukkede op i 2019, var han ikke længe om at slå til. 

- Jeg kunne godt lide tanken om at lade Tunø Røgeri indgå i et samspil med Mejeriet. Der serveres jo mad og drikke begge steder, så logistikken er meget den samme.  Vi kan koordinere vareindkøbene, og personalet kan rykkes rundt mellem de to steder. På den måde skabes en fleksibilitet og en synergi, som gør det en meget lettere at få den samlede forretning til at hænge sammen. Da vi serverer mange røgvarer fra Røgeriet på Mejeriet, er Mejeriet sjovt nok samtidig Røgeriets største kunde, forklarer Tim Grønbech. 

Tunøs røgeri-fond
• Fonden-Tunø-Røgeri opførte røgeri-bygningen i 2013-2014. 
• Fondens formål er at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og dermed         bosætning på Tunø. 
• Røgeri-bygningen er tegnet af arkitekt MAA Erik Einar Holm. 
• Det kostede 2.2 mio. kr. at opføre bygningen.  
• Realdania støttede projektet med 1.5 mio. kr. 
• Småøernes LAG gav et FLAG-tilskud på 530.000 kr.


Røg fra lokalt træ
Tunø Røgeri har to relativt store røgovne. I sæsonen røges hver eller hver anden dag, og der både kold- og varmrøges. Træet, der benyttes til røgning, er primært rødel, men i arbejdet med at skabe nye smagsvarianter benyttes f.eks. også grene fra frugttræer. Alt træet, der anvendes til røgning, kommer fra Tunø. Fiskene købes stort set udelukkende på fastlandet. Udover forskellige fisk, som bl.a. laks, makrel og escolar, røges også kød som f.eks. spareribs. 

At røge kræver erfaring og håndelag, men i år har det været vanskeligt at finde en røgmester. Indtil videre må Tim Grønbech og hans køkkenchef fra Mejeriet selv røge. For det kan være lidt af en udfordring at finde arbejdskraft på en ø med få erhvervsaktive øboere tilbage og dårlige muligheder for pendling med kun to daglige færgeafgange. Da sæsonen samtidig er kort, og antallet af ø-gæster er meget afhængig af vejret, er det samtidig en økonomisk udfordring, at personalet skal have deres løn, uanset hvor stor omsætningen er. Men Tim Grønbech mener, at der måske tegner sig en løsning.


Røgvarer under eget brand
- I samarbejde med Tunø-Røgeri-Fonden er jeg i øjeblikket ved at få afklaret, om det er muligt at få gang i en produktion af røgvarer, som strækker sig over en langt større del af året end de få måneder, vores sæson er nu. Røgvarerne skal så afsættes under eget brand og sælges til kunder på fastlandet. Det vil kræve både noget mere plads til pakning og håndtering, men også at vi kan tiltrække tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft, fortæller Tim Grønbech. 

Peder Odgaard fra Tunø-Røgeri-Fonden er også begejstret for idéen, men anerkender også udfordringerne.

- Det er en rigtig god idé, som vi bakker op om. Det bliver naturligvis en udfordring for Tim at skaffe personale nok, men lykkes det at få skabt nogle jobs, som strækker sig over størstedelen af året, så kan det måske medføre at nogen får lyst til at bosætte sig på Tunø for at arbejde på røgeriet, siger Peder Odgaard.

Ønsket om øget bosætning er som på så mange andre småøer også fremherskende på Tunø. Men det ønske har Tim Grønbech og hans kæreste helt bogstaveligt forsøgt at komme i møde.

- Både jeg og min kæreste vil rigtig gerne hjælpe med at skabe mere liv her på Tunø ved engageret at involvere os i arbejdet med at udvikle Tunø til gavn for øen og dens beboere. Og for nylig har vi samtidig givet vores helt eget bidrag til forøgelsen af befolkningstilvæksten her på øen, da vi blev forældre til vores lille pige Isabella, slutter Tim. 

Tekst og foto: Morten Telling, Moxtell Productions


Se video om Tunø Røgeri, røgeri-fonden og Tim Grønbech, som forpagter røgeriet : 


LINKS

Fonden-Tunø-Røgeri: www.tunoeroegerifonden.dk