tirsdag den 1. juni 2021

Nye FLAG-midler til hav-, fiskeri- og havneprojekter

Ny FLAG-pulje ▪ Med en ekstrapulje på 800.000 kr. kan LAG Småøerne nu hjælpe to-fire ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Der er tale om nye FLAG-midler, som her i 2021 skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Ordningen er så ny, at vi ikke kender alle detaljer. Vi regner med at ansøgningsfristen er 31. august, og at vi kan give op til 50 pct. i tilskud. Dog kan der måske blive mulighed for at vi kan give op til 100 pct. i tilskud til ”erhvervssamarbejde” .

Nye ansøgningsrunder i 2022
Tilskuddet kan vi give til enkeltvirksomheder, men også til netværk og til samarbejde om havneudvikling, maritim turisme o.l. Vi har en tilsvarende pulje på 800.000 kr. i 2022, og vi forventer at have to ansøgningsrunder næste år. 

Vi brugte de sidste penge fra vores oprindelige FLAG-pulje i efteråret 2020, men nu har regeringen oprettet denne ekstrapulje. De nye penge skal bruges i en overgangsperiode, indtil EU er klar med et nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram med støtte til vores FLAG-indsats .

Den nye, nationale FLAG-pulje har som overordnet formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til "vækst og beskæftigelse i fiskeriområder" gennem diversificering af økonomien, investeringer i mikrovirksomheder og små virksomheder samt erhvervssamarbejde.

Fire indsatsområder
De nye FLAG-midler kan bruges til projekter inden for vores fire FLAG-indsatsområder: 

a: Samarbejde om erhvervs- og turismeudvikling.

b: Erhvervsprojekter, der baseres på havet som ressource eller ramme for aktivitet.

c: Udvikling af havnefaciliteter. 

d: Investeringstilskud. 

Læs mere om vores indsatsområder her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/vores-indsatsomrader.html 

Den nye FLAG-pulje administreres af Bolig- og Planstyrelsen som en del af Landdistriktspuljen.  Man  søger via et særligt ansøgningsmodul, og vi forventer, at der bliver adgang til et online ansøgningsskema i slutningen af juni 2021. 

Vi har i årene 2015-2020 blandt andet givet FLAG-midler til:

  • Anholt Vandsport
  • Agersø Lystbådehavn
  • sejerØhuset (på Sejerøs havn)
  • Limfjordsrådet (samarbejde om lystfiskerturisme)
  • Fiskernes Fællessalg Anholt ApS
  • Omø Superfisk AMBA
  • Venø Seafood.


Læs mere om LAG- og FLAG-tilskud: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/lag-tilskud.html .

Læs om den nye nationale, FLAG-ordning på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/national-pulje-holder-haanden-under-udviklingsprojekterne-i-fiskeriomraader