tirsdag den 29. juni 2021

Fem øhavne har fået en minihavneplan

Illustration fra LABLANDs havnedokument til Aarø Havn. 


Ø-HAVNEN ▪ Siden januar 2021 har havnegrupper på fem øer arbejdet intensivt med ideer, der kan forbedre og udvikle deres havne. De har fået hjælp af  rådgivere fra arkitektfirmaet LABLAND.  Nu er arbejdet resulteret i fem havnedokumenter, et dokument pr. havn: Lyø Havn, Omø Havn, Hjarnø Havn, Aarø Havn og Dybvig Havn (på Fejø).

Havnedokumenterne, der en slags minihavneplaner, er en del af LAG Småøernes projekt Ø-HAVNEN. I projektet skaber vi netværk, afholder havnemøder, udgiver Småøernes HAVNENYT, og på fem ø-havne udvikler vi sammen med lokale havnegrupper konkrete ideer og forslag til forbedringer. 

I denne lokal indsats er vi gået sammen med LABLAND og havnegrupper på de fem øer, og vi er gået i dybden med udviklingsmulighederne på den enkelte havn.

Havneproblemer og potentialer 
Havneplanerne i de fem dokumenter er resultatet af dette arbejde med at udvikle de lokale ø-havne. I tæt dialog med de lokale havnegruppe har Majken Hviid og Søren Kristensen fra LABLAND arbejdet med potentialer og problemer på havnene. Undervejs er ideerne blevet modnet og kvalificeret via samtaler mellem LABLAND, den lokale havnegruppe og LAG Småøernes projektkoordinator. 

Havnedokumentet er et dokument, der udfolder øen og havnens styrkepositioner, visualiserer et konkret nålestik samt udpeger en række potentielle fremtidige projekter (pejlemærker): 

Nålestik 
Et nålestik er en arkitektonisk intervention af høj kvalitet, der skaber et markant aftryk på stedet og en mærkbar effekt, eksempelvis flere besøgende, en længere turistsæson, et udviklet erhvervsliv eller en øget bosætning. Nålestikket bygger på én eller flere udpegede styrkepositioner i den enkelte havn og hægter sig på allerede eksisterende planer og projekter.
Pejlemærker
Pejlemærker er en række potentielle fremtidige projekter, der kan understøtte udviklingen af havnen. Nogle ideer er ikke nye, men kan måske tænkes ind i andre sammenhænge og samarbejder. Andre projektideer kommer fra øboerne selv, men er kommet mere tydeligt op til overfladen i løbet af arbejdsprocessen. Enkelte projektideer er nye input, udviklet med udgangspunkt i øens styrkepositioner.

Havnetorvet på Fejø og porten til Omø
LABLANDs og vores ønske med havnedokumenterne er, at de vil fungere som et inspirerende og dialogisk værktøj, der skal understøtte den videre udvikling af øhavnene. 

Illustration fra LABLANDs havnedokument til Lyø Havn. 

Havnedokumenterne har fået navn fra det nålestik, der er i hvert enkelt dokument. På Dybvig Havn er  nålestikket et havnetorv, og på Omø hedder dokumentet "Porten til Omø". Man finder alle fem dokumenter her (som pdf-filer): 


Gode råd til havnearbejdet
LABLAND har i havnedokumenterne samlet en række gode råd, man kan bruge, når man arbejder med projektudvikling på øhavnen:

• Tjek lokalplanen, når du arbejder med udvikling af havnen. Lokalplanen skal ikke bremse udvikling men sætte rammerne. Gå gerne i dialog med kommunen omkring mulighederne.

• Vær opmærksom på om dele af havnen eller områder tæt på havnen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (”§3-område”) eller af en Natura 2000-udpegning. Dette kan have betydning for udviklingsmulighederne på havnen. Kommunen kan hjælpe med at afklare og belyse disse forhold.

• Strandbeskyttelseslinjen er til for at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysten. Der gælder dog særlige regler for havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Sæt dig ind i de gældende regler for havnens arealer og gå tidligt i dialog med kommunen - de kan have erfaringer fra andre projekter, der med fordel kan anvendes ind i jeres projekt.

• Snak med de andre på øen. Havnen vedrører alle, og det er vigtigt, at alle får mulighed for at byde ind. Husk her også sommerhusejerne, som kan være vigtige ressourcer, der kan engageres i lokalarbejdet på havnen.

• Inddrag gerne LAG Småøerne i jeres arbejde. De vil gerne være med tidligt i forløbet og kan hjælpe med projektudvikling og fundraising.

• Fundraising - sæt en retning og husk de overordnede mål. Det kan være svært at skabe en stram plan og følge denne, men det er vigtigt, at der arbejdes ud fra en fælles vision.


 Læs mere om baggrunden for de fem havnedokumenter: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/10/havnelokalt.html 

 Læs mere om vores projekt Ø-HAVNEN: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/03/havnemodemaj21.html


LAG Småøerne gennemfører projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-midler fra det danske LAG-program.