onsdag den 30. juni 2021

Flere tursejlere skal finde i havn på småøerne

Ø-HAVNEN ▪ I dag lancerer vi sammen med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) et initiativ, der knytter småøernes havne sammen i et nyt samarbejde. Målet at tiltrække flere tursejlere. 

I det nye havnesamarbejde åbner vi et online sejlerunivers med overskriften Småøerne – sæt kursen mod de danske ø-havne på FLID's platform Havneguide.dk. 

Universet skal inspirere tursejlerne til ø-oplevelser, når de er på sejlerferie eller weekendtur. Initiativet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. 

Vi vil gerne formidle oplevelsen af, at det at sejle til de små øer er noget ganske særligt. Her mærker man den rigtige fornemmelse af god tid, gæstfrihed og et velfortjent pusterum, hvor man kan fordybe sig i øen og dens særlige naturoplevelser og kendetegn, lyder vores budskab i en pressemeddelelse, som FLID har udsendt om den nye ø-havneguide. 

For Søren Noes, formand for  LAG Småøerne, er det nye sejlerunivers Småøerne et vigtigt initiativ, fordi lystsejlerne og de små lystbådehavne spiller en vigtig rolle på øerne.

Ø-havnen er både forretning og mødested

Søren Noes, formand for LAG Småøerne.
- Med det nye sejlerunivers inviterer vi sejlerne til vores øer. Vi ønsker som landsdækkende ø-organisation at hjælpe havnene. For os er det vigtigt, at havnene klarer sig godt, for ø-havnen er ikke bare en forretning, men et mødested. Det er der, vi som øboere mødes og det er der, vores færger lægger til og nogle af os selv har en båd liggende, siger Søren Noes i pressemeddelelsen. Han fortsætter:

- Sejlerne er med til at skabe en god stemning på havnen, uanset om de bliver en enkelt nat eller flere dage. Vi har brug for turismen på øerne, og de sejlere, der handler lokalt og spiser på vores cafeer og små restauranter, de er med til at holde liv i vores ø-samfund, slutter Søren Noes.  

Budskabet: Sejl på Ø-hop
21 ø-havne fordelt på 20 småøer er p.t. med i sejleruniverset Småøerne. På Havneguide.dk er hver ø-havn beskrevet med udgangspunkt i øens særlige kendetegn og med mere information til sejlerne om den enkelte havn. Desuden er hele sejleruniverset krydret med nyttige turforslag til ø-hop i de forskellige farvande. 

Flere steder i landet ligger øerne inden for overkommelige og korte sejldistancer, så flere spændende småøer kan udforskes i sejlerferien eller på weekendturen. Søren Noes anbefaler, at man besøges øerne og ø-havnene i august. 

- Lidt udenfor hovedsæsonen kan man rigtig møde ølivet og vores gæstfrihed. Der er mere ro på. Der er bedre plads i havnen. Havnefogeden har bedre tid til at hygge med gæsterne. August er bedst, siger han

Ø-havne med økonomisk betydning

Jesper Højenvang, direktør i FLID. 
- Vi er meget positive over, at LAG Småøerne har skærpet indsatsen overfor ø-havnene. I en samlet indsats, når øerne længere ud markedsføringsmæssigt ved fælles hjælp, end hver for sig. Vi ved, at de mindre ø-havne har en afgørende betydning for øens økonomi og for livet på de små øer og det er meget positivt, at vi nu har fået beskrevet de små, idylliske ø-havne til inspiration for lystsejlerne, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID, i pressemeddelelsen.

Søren Noes supplerer: 

- Som lokalsamfund har vi brug for turisterne. Og her spiller lystsejlerne og lystbådehavnene en vigtig rolle. Turisterne er med til at holde liv i vores ø-samfund. Men vi er også klar over, at der en grænse. Vi skal værne om den særlige ø-stemning. Vi skal passe på, at øerne ikke bliver overfyldte i hovedsæsonen. For så mister vi vores attraktivitet, siger ø-formanden fra Hjarnø. 

Havneguide er også for tyskere, svenskere og nordmænd
FLID har 286 medlemshavne og driver Havneguide.dk, der er en online havneportal, der viser alle lystbådehavne i Danmark. Her finder sejlerne inspiration og nyttige oplysninger om faciliteter, priser, havnekort, oplevelser og seværdigheder nær havnen. 

Havneguide.dk anvendes af både danske, tyske, svenske og norske brugere. Sejleruniverset Småøerne findes under menupunktet Sejlads i Danmark på forsiden af Havneguide.dk.Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne er støttet med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-midler fra det danske LAG-program.