fredag den 27. august 2021

Sydfynske småøer søger ø-konsulent

Avernakø, Bjørnø og Lyø ▪  De tre beboerforeninger på Avernakø, Bjørnø og Lyø søger i fællesskab en selvstændig, ekstern konsulent til projektledelse, fundraising og facilitering af aktiviteter og projekter på de tre øer. 

Ansøgningsfristen er 15. september 2021. 


Baggrunden for initiativet er, at indbyggerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø siden 2018 i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet på en fælles, ambitiøs udviklingsplan (helhedsplanen Små øer - store muligheder). 

En fælles vision for  udvikling af de tre ø-samfund er efterfølgende blevet politisk godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Handlingsplan med konkrete initiativer
I tillæg til helhedsplanen er der udarbejdet en handlingsplan med konkrete initiativer og projekter, der skal være med til at realisere helhedsplanens målsætninger og sikre bosætning, vækst og trivsel på øerne i fremtiden. 

Beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø udbyder nu en opgave som ø-konsulent for at sætte handling på planens visioner og understøtte initiativerne på en mere opbyggelig og struktureret vis. Opgavebeskrivelsen og udbuddet findes bla. på UdbudsHusets portal: https://udbudshuset.dk/.

Bosætning og formidling
Ø-konsulentens fremmeste formål er at være med til at igangsætte et antal udvalgte projekter og sikre sig, at de udvikles og gennemføres i løbet af projektets toårige forløb. Derudover skal ø-konsulenten i almindelighed varetage bosætningsopgaver, sparring med øboere og projektsamarbejdspartnere, samt stå for formidlingen af de tre øers fremskridt. 

Ø-konsulent er en del af projektet Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter, som er finansieret af LAG Småøerne, Landdistriktspuljens ø-støtte og Faaborg-Midtfyn Kommunens Udviklingspulje. 

Det formelle og organisatoriske ejerskab omkring projektet og opgaven som ø-konsulenten ligger i de tre beboerforeninger, mens den daglige ledelse varetages af en nedsat styregruppe, bestående af øboere og repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Om opgaven
Opgaven tilbydes til  en selvstændig, ekstern konsulent. Da handlingsplanen indeholder en del længerevarende projekter og processer er opgaven udbudt som et 2-årigt forløb med et ugentligt timetal på i gennemsnit mellem 15 og 20 timer (honorar inkl. rejseudgifter).  

Konsulenten forventes at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne og opretholde en tilstrækkelig kontakt med de forskellige, lokale interessenter og eksterne aktører, for løbende at kunne hjælpe disse med projekterne. 

Det forventes, at ø-konsulenten deltager i projektrelaterede mødeaktiviteter, faste møder med og orienteringer til styregruppen og i begivenheder af særlig bosætningsmæssig karakter på de tre øer. Derudover er tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning og det politiske ø-udvalg nødvendigt.  

Fundraising, facilitering og netværk
Der er ingen specifikke, uddannelsesmæssige krav eller lignende kvalifikationer for at man kan søge opgaven, men erfaring med projektfacilitering og fundraising, samt en almindelig interesse i og kendskab til småøerne foretrækkes. 

For at opgaverne kan løses på fornuftig vis er det vigtigt, at ø-konsulenten gør en indsats for at tilegne sig et bredt og vidtrækkende netværk på de tre øer. 


Ansøgning / tilbud sendes til rpa@lyoe-ferie.dk senest d. 15.09.2021. 

Spørgsmål vedrørende opgaven  kan rettes til Rasmus Andersen på ovenstående mail eller på tlf. nr. 30 23 97 39. LAG Småøerne har støttet projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter med et LAG-tilskud på 400.000 kr. til Bjørnø Beboerforening, som er projektejer og tilsagnsholder. 

Vi har også givet et LAG-tilskud på 260.000 kr. til projekt Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø, med separate indsatsplaner for hver af øerne, som Faaborg-Midtfyn Kommune stod bag.