mandag den 20. september 2021

3Ø-samarbejde inviterer til turismekonference

Askø er en af de tre øer i det nye turismesamarbejde. Her er det
færgen Askø, der er i fart.  
Ø-turisme ▪ I et års tid har beboerforeningerne på Askø, Fejø og Femø samarbejdet om at udvikle turismeerhvervet på de tre øer. Målet er en fælles turismestrategi. 

Arbejdet foregår i projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland, i daglig tale 3Ø-samarbejdet.

Turismerådgiver Johanne Bugge har været facilitator og rådgiver i  projektet, og Lolland Kommune og Visit Lolland-Falster har deltaget i projektets styregruppe. 

Nu inviterer partnerne til konference den 6. oktober 2021 om potentialerne og udfordringerne i turismeudvikling på de danske småøer.

På konferencen deler beboerforeninger, virksomheder, rådgivere, kommune og visitselskab ud af projektets resultater og konkrete erfaringer og gode råd.

Konferencen er for personer og organisationer med interesse i udvikling af ø-turisme og destinationsudvikling. 

Dagens moderator er Johanne Bugge, der er specialist i turismeudvikling, og som har faciliteret projektet på Askø, Fejø og Omø.

I projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland er der allerede udviklet en fælles platform og et logo. Under overskriften Æbleøerne har det nye turismesamarbejde oprettet en fælles webportal, som samler de tre øer samt VisitLolland-Falster, Lolland Færgefart og projekt Naturlandet. Program med strategi, færge og markedsføring

På konferencen den 6. oktober 2021 er der på programmet blandt andet.:

Præsentation af æbleøernes strategi og projektets resultater

Færgens rolle i turismeudvikling:  Hvordan kan småøer samarbejde med færgeselskabet?

Samarbejde om markedsføring: Hvad er let, og hvad er svært i arbejde med markedsføring på tværs?

Tæt på havnene: Hvordan kan potentialerne i øernes lystsejlerturisme udfoldes?

Potentialer i gastro-turisme: Hvad kræver det at få flere gastro-turister på småøer?

Overnatning på småøer: Hvad efterspørger turisterne, og hvordan kan turismesamarbejdet styrkes internt på øen og på tværs af øer?

Paneldebat om ø-turisme 
Konferencen afsluttes med en veloplagt paneldebat, hvor paneldeltagerne diskuterer potentialer og barrierer for turismeudvikling på danske småøer.

Hør hvad en borgmester, en ø-politiker, en destinationsformand, en færgeformand og en beboerformand mener om turismen på småøer: Hvad kræver det at styrke ø-turismen - og hvad har de selv har tænkt sig at gøre ved det?

I panelet er:
  1. Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune
  2. Dorthe Winter, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  3. Kim Rahbek, formand, VisitLolland-Falster
  4. Jan Frits Hansen, sekretariatsleder, Færgesekretariatet
  5. Anne-Grethe Laursen, Ø-kontaktudvalget, Lolland Kommune
Konferencen finder sted den 6. oktober kl. 11.00 - 16.00 på Pederstrup Bed & Breakfast ved Torrig på Lolland. Projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland er en del af LAG Småøernes turismeindsatshttp://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/turisme.html


Kort om projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland

Projektet vil gennemføre en udviklingsproces, der kan afdække og identificere potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for turisme og på den baggrund udvikle fælles markedsføring bl.a. via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve. 
Projektet skal føre til en udvikling af fællesattraktioner som en ø-hop-pakke og udvikling af et fællesbrand med fokus på mere kvalitet. Det skal føre til flere kvalitetsturister og en mulighed for at strække sæsonen, og skabe et mere stabilt flow af gæster gennem hele året. 
Aktiviteter vil bl.a. være møder med nøgleaktører, et kick off-møde med idébrainstorming, udviklingsmøder og et afslutningsseminar. 
Kilde: Erhvervstyrelsen og Gate21