tirsdag den 5. oktober 2021

Havnerapport sætter kursen for småøernes havne

Ø-HAVNEN Med en ny havnerapport fra tegnestuen LABLAND er vi nået en milepæl i vores store projekt Ø-HAVNEN. 

Rapporten giver forslag til forbedringer og udvikling på havnene. Men den giver også et nyt blik på havnen som et knudepunkt for hverdagsliv og oplevelser forankret i det særlige på stedet. 

- Havnen er for os øboere det vigtigste sted på øen. Det er herfra, færgen skaber forbindelsen til fastlandet. Det er på havnen, man møder trygheden, når man kommer hjem. Det er også der, man føler sig spændt, når man tager fra øen for at møde verden, siger LAG Småøernes formand, Søren Noes, i rapportens forord. 

Men havnen er også stedet, hvor mange mennesker og mange interesser mødes: Infrastruktur, færge og færgetrafik, gods, hverdag, fest, events, vandsport, lystbådehavn, turisme, iværksætteri, fiskeri, andre erhverv osv.

Hos LAG Småøerne har vi derfor længe haft havneudvikling som et strategisk fokus. Det er også derfor, at vi i vores projekt Ø-HAVNEN har bedt LABLAND om at se på havnene ud fra nye perspektiver. 

Vi har sendt dem på havnerundfart, og vi har skabt havnemøder med aktørerne ude på øerne og havnene, hvor LABLAND har mødt øboerne, havnefolket og de kommunale planlæggere med flere. 

Kommunalt engagement
Kernen i projekt Ø-HAVNEN har været mødet med havnegrupper fra Fejø, Lyø, Omø, Hjarnø og Aarø. De fem lokale grupper har taget en stor tørn. De har holdt møder, skrevet rapporter til os, besvaret spørgsmål, fotograferet og givet feedback. Havnegrupperne har på den måde sat deres præg på havnerapporten.

Men selvom de lokale aktører på ø-havnene arbejder energisk og engageret med at udbygge og forbedre forholdene, kan de ikke løfte opgaven alene. LABLAND understreger da også i rapporten, at det er altafgørende, at de enkelte kommuner engagerer sig i arbejdet med udviklingen af ø-havnene, hvad enten det er en kommunal- eller privatejet havn.


Havnerapporten er byget op omkring otte indsatsområder: 

Havnen som katalysator for ø-udvikling
En af rapportens pointer er, at der er et strategiske potentiale i at arbejde med udviklingen af ø-havnen som katalysator for udvikling på hele øen. Rapportens fokus er derfor ikke kun på udviklingen indenfor havnens matrikel, men også alt det der omgiver havneområdet, øens udvikling som sådan og samarbejdet på tværs af vandet over til fastlandet. 

Potentialet i de danske småøers havne er uendeligt stort. Det er derfor også oplagt at kigge ud over øens geografi og arbejde strategisk med samarbejde om stedsudvikling på havnene - som en del af en større sammenhæng hen over vandet og på tværs af kommunegrænser og destinationsselskaber, hedder det i rapporten.


Vision Fremtidens ø-havne skal være knudepunkter for oplevelser og hverdagsliv på de danske småøer - som løftestang for både bosætning, turisme og lokal erhvervsudvikling. 
Knudepunkt: Et sted, hvor flere færdselslinjer løber sammen eller skærer hinanden. Et sted, der fungerer som samlingspunkt eller spiller en central rolle for bestemte aktiviteter eller funktioner. 
Oplevelser: Noget, som man oplever f.eks. en særlig hændelse eller begivenhed, som man er vidne til eller en samlet helhed af (sanse)indtryk, der møder én. 
Hverdagsliv: Det liv, som almindelige mennesker lever hver dag.LABLAND har i havnerapporten opstillet seks udviklingsprincipper for arbejdet med havnene på småøerne. Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne er støttet med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-midler fra det danske LAG-program.