tirsdag den 12. oktober 2021

Havnemøde om værtskab og udvikling på ø-havnene

Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde den 30. november 2021 – i Odense. 

Mødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. 

Arrangementet og er for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores ø-havne. 

På mødet præsenterer vi vores nye Havnerapport, og vi byder på oplæg og workshops om Udvikling af ø-havnen og Havnen som velkomststed for hele øen. På mødet kan man bl.a. møde arkitekt Dan Hasløv fra Hasløv & Kjærsgaard og konsulent og forfatter Søren Bechmann fra Service Design Institute samt Søren Kristensen fra LABLAND architects. 

To virksomheder på Anholts havn
Vi har også inviteret Louise Gabold og Jacob Vestervig fra hhv. Orakel Bar og Spiseriet Anholt til at sige noget om etablering, udvikling og drift af sæsonforretninger på Anholts havn.

Louise Gabold driver sammen med sin mand Orakel Bar på Anholts havn, hvor Jacob Vestervig også driver virksomhed. Jacob har sammen med sin ægtefælle i år åbnet Spiseriet Anholt i nye rammer på havnen. 

Arkitektur i krydsfelt
Dan Hasløv
Dan Hasløv er arkitekt og medejer af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, som i årenes løb har tegnet og projekteret en lang række store og små havneprojekter. 

Firmaet står bl.a. bag en udviklingsplan for Klintholm Havn (på Møn), anlæg af højvandsikring på Lemvig Havn, etablering af dige og højvandsikring på Omø Havn og en udviklingsplan for havnen på Agersø (i projekt Maritimt Knudepunkt). 

Hasløv & Kjærsgaard ”arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, oplevelser, lovgivning, teknik og natur”.

Søren Bechmann
Service på ø-havnen
Søren Bechmann er foredragsholder og rådgiver med speciale i service, kundemøde og kundernes ”rejse”. Han driver rådgivningsfirmaet Service Design Institute og rådgiver her store og små virksomheder om god service og kundeoplevelser.

Søren Bechmann er ivrig sejler og har besøgt mange danske havne. Han har bl.a. arbejdet for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og holdt foredrag for havnefogeder m.m. 

Søren Kristensen er partner og arkitekt hos tegnestuen LABLAND. Han har i projekt Ø-HAVNEN arbejdet med udvikling af havnene på Hjarnø, Lyø, Omø, Fejø og Aarø, og han er medforfatter til vores havnerapport. 

Program

  • Louise Gabold og Jacob Vestervig: Etablering, udvikling og drift af sæsonforretninger på Anholts havn - Orakel Bar og Spiseriet Anholt 
  • Dan Hasløv fra Hasløv & Kjærsgaard: Udvikling af ø-havnen: Hvordan arbejder vi med klimatilpasning, oplevelser og gæsteservice, når vi bygger nyt på ø-havnene? www.hogk.dk 
  • Søren Bechmann: Værtskab og service på havnen: Havnen er velkomststed for hele øen - hvordan gør vi det bedst? Hvem gør hvad?  www.servicedesigninstitute.com 
  • Søren Kristensen fra LABLAND: Havnerapporten: Analyser og anbefalinger www.labland.dk 
  • Jesper Højenvang og Trine Larsen fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark: småøerne - et univers på Havneguide.dk  www.havneguide.dk

Workshops

Søren Kristensen
Midt på dagen deler vi os i grupper til tre små workshops:

  1. Nye faciliteter og anlæg på havnen v. Dan Hasløv
  2. Værtskab og service på hele havnen v. Søren Bechmann
  3. Ø-havnen: Hvordan skaber vi samarbejde, iværksætteri og udvikling på havnen? v. Søren Kristensen


Tilmelding
Man tilmelder sig arrangementet med en mail til LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller på telefon 22 32 84 93.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 17. november 2021. Vi har et begrænset antal pladser i vores mødesal på Mødecenter Odense. Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Det er gratis at deltage i mødet.

Snarlig tilmelding er tilrådeligt. 

Program og sted
Vi holder vores seminar på Mødecenter Odense (www.moedecenter.dk)

Seminaret begynder med ankomst og morgenkaffe kl. 9.30. Vi siger velkommen og begynder på programmet kl. 10.00 - og vi slutter kl. 15.45.


Havnerapporten
Vores store havnerapport så dagens lys i september 2021. Den er udarbejdet af LABLAND architects i vores projekt Ø-HAVNEN.  Rapporten giver forslag til forbedringer og udvikling på havnene. Men den giver også et nyt blik på havnen som et knudepunkt for hverdagsliv og oplevelser forankret i det særlige på stedet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/10/havnerapport.html

Havnenetværk
Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Her vil vi give plads til erfaringsudveksling og styrke et netværk mellem småøernes havnefolk. 

Vi vil gerne have at både havnefogeder, havnebestyrelser, arbejdsgrupper, bådelaug, idrætsforeninger, beboerforeninger, iværksættere, erhvervsdrivende og kommunale havnechefer deltager. Vi ser småøernes havne som mødesteder, hvor mange mennesker er med til skabe aktivitet og med til at skabe de rigtige rammer. 

Vi har i Ø-HAVNEN fokus på havnen som et sted, hvor erhvervslivet kan blomstre og mennesker mødes. Vores mål er skabe bedre oplevelser og bedre forretninger på småøernes havne.

I projekt Ø-HAVNEN skaber vi et nyt havnenetværk. I havnenetværket kan du møde andre øboere med havneinteresse og udveksle erfaringer, få gode ideer, høre om nye løsninger osv. Vi holder havnemøder, deler viden i nyhedsmails og på Facebook, bruger havneeksperter og turismerådgivere.


Vores facebookgruppe finder du her: www.facebook.com/groups/1084594478601922 

Hvis du vil modtage vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/03/havnenyt6.html 

Læs om vores havnemøde den 2. november 2020: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/rapporthavnemoede.html

Læs om vores havnemøde den 10. maj 2021: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/03/havnemodemaj21.html 


Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne er støttet med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-midler fra det danske LAG-program.