fredag den 8. oktober 2021

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 21. september 2021. På mødet behandlede bestyrelsen  ansøgninger om tilskud fra en ny, national FLAG-pulje (uden EU-tilskud). Vi havde modtaget syv ansøgninger inden ansøgningsfristen den 31. august 2020.

Fem af disse ansøgninger ønskede bestyrelsen at indstille til tilsagn om tilskud fra den nationale FLAG-pulje (N-FLAG). Et par af projekterne fik dog et mindre beløb end ansøgt. Andre projekter skulle først redegøre for forhold om fx ejerskab, finansiering, myndighedsgodkendelser og forretningsplan. 

Ansøgerne har bland andet søgt om tilskud til:

  1. Nye faciliteter hos eksisterende spisesteder på ø-havnene (2 ansøgninger) 
  2. Etablering af vandsportaktiviteter med udgangspunkt i en fiskerihavn
  3. Udvikling af nye aktiviteter på en fiskerihavn: Fiskebutik, mødested og havnefaciliteter 
  4. Nye broanlæg i en lystbådehavn 

De fem ansøgninger er nu sendt videre til Bolig- og Planstyrelsen (BPST), og ansøgerne kan vente at få svar i slutningen af november 2021.

På mødet drøftede bestyrelsen også vores eget projekt  Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne og den nye havnerapport fra projektet. Også planerne om et nyt, opfølgende projekt med fokus på forretningsudvikling og med titlen Havneforretningen: Udvikling på småøernes havne var på dagsordenen

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. september 2021 kan hentes nedenfor. Oplysninger om ansøgningerne er ikke medtaget i dette referat, da dokumenterne indeholder fortrolige oplysninger fra ansøgerne.