onsdag den 10. november 2021

Avernakø, Bjørnø og Lyø får ø-konsulent fra Urland

Isabella Lundquist er ny ø-konsulent på Sydfyn.
Ø-konsulent ▪ Isabella Lundquist fra rådgivervirksomheden Urland skal over de næste to år være ø-konsulent for de tre sydfynske øer Avernakø, Bjørnø og Lyø. 

Her skal hun hjælpe øerne med en lang række udviklingsprojekter, der er udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af helheds- og handlingsplanen Små øer, store muligheder

Ø-konsulentstillingen er igangsat og ledet af øernes tre beboerforeninger i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Stillingen er finansieret med økonomisk støtte fra LAG Småøerne og Bolig- og Planstyrelsens landdistriktspulje i projektet  Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter. 

Lokal forankring på øerne og i kommunen
Som ø-konsulent skal Isabella Lundquist understøtte beboerforeningernes arbejde og sikre, at kommende projekter forankres godt både lokalt og kommunalt. Hun skal på den baggrund videreføre en række udviklingsprojekter og rejse fondsmidler inden for temaerne:

  • Bosætning, 
  • Turisme/Erhverv 
  • Natur/Kultur
  • Mobilitet. 

I en pressemeddelelse forklarer Isabella Lundquist:

- Det grundige forarbejde, som øboerne har lagt i udviklingen af helhedsplanen og handleplanerne, skal føres videre og sikres i den fremtidige udvikling af øerne. Mit indtryk er dog også, at nogle af projekterne her mere end to år efter er henholdsvis uddaterede, nogle er allerede ført ud i livet, og nogle har rent praktisk ikke kunne lade sig gøre. Så der ligger en helt naturlig indsats i at opstøve og udvikle nye projekter, som øboerne selv ser et vækstpotentiale i.

Mange opgaver samlet hos ø-konsulenten
- Jeg glæder mig til at komme ordentligt i gang, og jeg er sikker på, at der er mange, som har set frem til, at opgaverne bliver samlet hos den samme person, og at der bliver givet en hjælpende hånd med at få igangsat diverse processer. For mig er det et tydeligt tegn, at de tre øer VIL - og ikke mindst ønsker - en udvikling, når de tager tyren ved hornene og hyrer en konsulent, som er parat på at træde til, tilføjer Isabella Lundquist. 

Isabella Lundquist er vokset op på Falster og har tilbragt størstedelen af de sidste otte år på Møn. Her har hun haft godt fat i turismeerhvervet og haft indsigt i en god håndfuld natur-udviklingsprojekter i tæt samarbejde med de lokale aktører. Hun har en uddannelsesbaggrund som planlægger fra Roskilde Universitet og har de seneste år arbejdet med planlægning uden for de større byer.

Tværfagligt bagland hos Urland
Isabella Lundquist vil fortsat være ansat hos Urland, der har mere end et årtis erfaring i alt fra miljøundersøgelser, detailhandelsanalyser, klimaplaner til udviklingsstrategier. Så selvom det kun vil være Isabella, der møder øboerne udadtil, står hun med et stærkt og tværfagligt bagland i ryggen, der sikrer god sparring undervejs i forløbet.LAG Småøerne har støttet projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter med et LAG-tilskud på 400.000 kr. til Bjørnø Beboerforening, som er projektejer og tilsagnsholder.