fredag den 8. oktober 2021

Ny strategi for turismen på Askø, Fejø og Femø

Ø-turisme ▪ I et års tid har beboerforeningerne på Askø, Fejø og Femø samarbejdet om at udvikle turismeerhvervet på de tre øer. 

Målet har været en fælles turismestrategi, og nu er strategien færdiggjort og klar til brug.

Arbejdet med turismestrategien foregår i projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland, i daglig tale 3Ø-samarbejdet. Som overskrift for turismesamarbejdet har man valgt Æbleøerne, og der er allerede etableret en ny fælles webportal, som samler de tre øer i en markedsføringsindsats. 

Turismerådgiver Johanne Bugge har været facilitator og rådgiver i  projektet, og Lolland Kommune og Visit Lolland-Falster har deltaget i projektets styregruppe. 

Udgangspunktet for den nye 3Ø-strategi er, at turismen som erhverv forventes at få større og større betydning for øernes udvikling i årene fremover. 

Turismen bidrager med økonomisk omsætning
I strategien hedder det, at de tre øer i årtier har oplevet interesse fra turister. Turisterne bidrager med "vigtig omsætning til øernes erhverv og til et øget aktivitetsniveau for Lolland Færgefart især hen over sommermånederne".

Det er vigtigt at tage turismen alvorligt som et udviklingsområde også i lyset af, at turismen er en branche med meget hård konkurrence. Derudover bliver Femern Bælt med forventet åbning i 2029 en afgørende åre for ny turisme, som øerne skal være gearet til at håndtere og få det bedste ud af, hedder det i strategien. 

Strategien skal på den bagrund skal være "øernes fælles huskeliste til, hvilke mål de sammen vil opnå samt, hvilke indsatsområder de skal arbejde på at udvikle på de enkelte øer og på tværs af den fælles ø-destination". 

Mere bæredygtighed
Ønsket er, at turismestrategien sikrer synergi til VisitLolland-Falsters strategi, BusinessLolland-Falsters vision og Lolland Kommunes Turismestrategi 2016. Både VisitLolland-Falster og Lolland Kommune er repræsenteret i styregruppen for strategiplanen.

Strategien repræsenterer en "tro på en fremtid, hvor turismeudvikling bidrager til øernes udvikling". 

Målet er at fastholde servicetilbud, der vil opretholde et velfungerende ø-liv hele året, og skabe arbejdspladser, der er nødvendige for at fastholde og tiltrække beboere. Samtidigt er det vigtigt, at der passes på naturen på øerne, som mange turister kommer for at opleve. Der skal fremover tænkes endnu mere i bæredygtighed for øerne og på øerne, lyder en af strategien anbefalinger.


STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 

Flere nye turister især forår og efterår: Vækst i antal turister med gennemsnitligt 5 % om året med udgangspunkt i 2019 fra ca. 56.000 turister til ca. 75.000 turister i 2025 eller en samlet vækst på 34 %. 
Øget turismeomsætning: Døgnforbrug forøges fra gennemsnitlig ca. 222 kr. pr. færgeturist i 2019 til 300 kr. pr. færgeturist i 2025 (eksemplet er til illustration). 
Øget antal turismeovernatninger: Estimerede antal turismeovernatninger øges med 20 % fra ca. 20000 overnatninger til ca. 24.000. 
Målet er i 2025 at have 27.000 flere turister på øerne om året. Det vil betyde øget turismeomsætning. Hvis de 27.000 ekstra gæster bruger 300 kr. om døgnet, vil det give 8,1 mio. kr. i omsætning i lokalområdet. Hvis de bruger 150 kr. om døgnet vil det give lidt over 4 mio. kr. i ekstra turismeomsætning.

Kilde: Turismestrategi for Æbleørne - Askø, Fejø og Femø


UDVIKLINGSPRINCIPPER

Vi udvikler turismen på vores øer ud fra følgende principper: 
Tættere samarbejde
Vi har fokus på at koordinere og dele viden, som styrker vores turismeudvikling og bosætning. Vi mødes og samarbejder på tværs af øer og interessenter om at få ting til at ske, så strategien føres ud i livet. 
Alle løfter i flok
Turisterhvervet, foreninger, øboere og sommerhusejere er alle en del af at få strategien til at give effekt, ligesom Lolland Kommune, Lolland Færgeselskab og Visitlolland-Falster. 
Løft af oplevelseskvaliteten
Vi styrker kvaliteten af oplevelsen af øerne ved at udvikle produkter, koordinere åbningstider og fokusere på hele kunderejsen. 
Fokus på bæredygtighed
Turismen udvikles fremover ved blik for en økonomisk, kulturel og miljømæssig bæredygtighed i de tiltag, der igangsættes – de skal styrke muligheden for indtægtsgrundlaget på øerne, de skal styrke autenticiteten af kultur-, fødevarer- og naturoplevelser, og de skal mindst muligt belaste miljøet. 
Mere data og monitorering
Vi indsamler data, som gør os klogere på vores turister, adfærd og forbrug, så vi kan skræddersy produkter og oplevelser og tjene penge på dem. 
Tjene flere penge
Vi tjener flere penge, fordi vi er bevidste om, at vores oplevelser og produkter hos erhverv og attraktioner skaber værdi for turisten og derfor skal koste noget. 
Kilde: Turismestrategi for Æbleørne - Askø, Fejø og Femø
Projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland er en del af LAG Småøernes turismeindsatshttp://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/turisme.html


Kort om projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland

Projektet vil gennemføre en udviklingsproces, der kan afdække og identificere potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for turisme og på den baggrund udvikle fælles markedsføring bl.a. via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve. 
Projektet skal føre til en udvikling af fællesattraktioner som en ø-hop-pakke og udvikling af et fællesbrand med fokus på mere kvalitet. Det skal føre til flere kvalitetsturister og en mulighed for at strække sæsonen, og skabe et mere stabilt flow af gæster gennem hele året. 
Aktiviteter vil bl.a. være møder med nøgleaktører, et kick off-møde med idébrainstorming, udviklingsmøder og et afslutningsseminar. 
Kilde: Erhvervstyrelsen og Gate21