onsdag den 5. maj 2021

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 18. marts 2021. På mødet planlagde bestyrelse den forestående generalforsamling og drøftede bl.a. mulighederne i en ny, national FLAG-pulje under Bolig- og Planstyrelsens landdistriktspulje i 2021 - 2023. 

Baggrunden er, at indenrigs- og boligministeren har meddelt, at der etableres en national FLAG-pulje (med tilskuds- og driftsmidler) i 2021-2023. 

På grund af forsinkelser i EU-grundlaget for FLAG har regeringen besluttet at oprette en national pulje til de lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG)  i årene 2021-2023.

Under den kommende nationale ordning vil de eksisterende FLAG’er få mulighed for at prioritere midlerne som hidtil, men under reglerne for Landdistriktspuljen som har mere enkle støtteregler end EU-programmet.

Støtteformålet vil fortsat være at bidrage til vækst og beskæftigelse i fiskeriområderne, ligesom midlerne også fremover uddeles gennem de lokale FLAG’er i henhold til deres lokale udviklingsstrategi.

Så snart Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har udfærdiget retningslinjer m.m., kan vi annoncere en ansøgningsfrist og behandle ansøgninger. Muligvis er der i den forbindelse brug for en vedtægtsændring, der skal godkendes af generalforsamlingen.