torsdag den 10. marts 2022

Foreningsnyt: Årsregnskab 2021 og budget 2023

GeneralforsamlingLAG Småøernes regnskab for 2021 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 1. april 2022 kl. 15.00 i Odense.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2023. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Mødecenter Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2021 samt forslag til budget for 2023 kan hentes her:


Bestyrelsen for LAG Småøerne har som det fremgår indkaldt til generalforsamling fredag den 1. april kl. 16.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teamsmøde. 

Læs mere om vores generalforsamling via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/03/generalforsamling2022.html 


Tilmelding til generalforsamlingen
Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding senest fredag den 25. marts 2022. Send en mail til Morten Priesholm, mp@lag-smaaoerne.dk, eller ring på telefon 22 32 84 93 – og angiv om du deltager i Odense, eller om du deltager online.