torsdag den 3. marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling 1. april 2022

Efter ni år på posten som formand for foreningen LAG Småøerne har Søren
Noes valgt ikke at genopstille, når vi har formandsvalg i forbindelse med
årets generalforsamling. 

Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til generalforsamling fredag den 1. april 2022 kl. 15.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teamsmøde. 

På generalforsamlingen skal vælges ny formand, idet vores nuværende formand, Søren Noes, ikke genopstiller. 

Der skal desuden vælges fire bestyrelsesmedlemmer. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Carl Holmbjerg (Hjarnø), Jan Bendix (Venø), Anne-Marie Mortensen (Fur) og Rolf Auhagen (Omø) genopstiller alle og stiller dermed op til valg vedr. de fire bestyrelsespladser.  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er jf. vedtægternes §7:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere. 
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. 
 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand jf. vedtægternes § 9.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Tilmelding

Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding senest fredag den 25. marts 2022. 

Send en mail til Morten Priesholm, mp@lag-smaaoerne.dk, eller ring på telefon 22 32 84 93 – og angiv om du deltager i Odense, eller om du deltager online.

Generalforsamlingen holdes på Mødecenter Odense: www.moedecenter.dk 


Bestyrelsesmedlemmer

LAG Småøernes bestyrelse er: 

 • Søren Noes (formand), Hjarnø
 • Rolf Auhagen, Omø 
 • Carl Holmbjerg, Hjarnø
 • Kirsten Sydendal, Fejø 
 • Jan Bendix, Venø
 • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø
 • Anne-Marie Mortensen, Fur
 • Martin Schmidt Konradsen, Region Syddanmark (rep. for regionerne)
 • Ann Caroline Hansen, Esbjerg Kommune (rep. for kommunerne)

Suppleanter:  Inge-Lise Bisted, Femø, og Arne Christensen, Fur.