fredag den 8. april 2022

Ny LAG-indsats for småøerne: INFOMØDE 26. april

Arkivfoto fra møde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og
Lyø, støttet af LAG Småøerne
Fra efteråret 2022 skal en ny LAG-forening stå for LAG-arbejdet på småøerne. Det er et krav fra EU og Bolig- og Planstyrelsen, at den nuværende LAG ikke kan fortsætte i en ny periode fra 2023 til 2027.

På et informationsmøde den 26. april 2022 kan man høre mere om LAG-arbejdet på småøerne og få indsigt i arbejdet med at stifte en ny forening, udvikle en ny strategi, igangsætte den nye LAG-indsats m.m.  

Infomødet foregår online, og bag mødet står Sammenslutningen af Danske Småøer og den nuværende LAG Småøerne. Målet med mødet er at få opbakning til planerne om at få godkendelse til en ny LAG for småøerne. 

Arbejdet i de kommende måneder er desuden afgørende for, hvilke aktiviteter, udviklingstiltag og projekter den nye LAG kan arbejde med og støtte på småøerne. 

Vi ved allerede nu, at den kommende LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet.

Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Søren Noes, tidl. formand
for LAG Småøerne
Oplæg om LAG-arbejdet
På infomødet den 26. april 2022 vil Søren Noes, tidl. formand for LAG Småøerne, fortælle om ”LAG-arbejdet på småøerne fra 2014 til 2022” og Dorthe Winther, formand for ø-sammenslutningen, vil berette om ”Ø-sammenslutningens syn på LAG-indsatsen for småøerne”.

Til den formelle del af mødet hører:

  • Beslutning om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny LAG for småøerne
  • Beslutning om typen af aktionsgruppe: LAG, FLAG eller integreret LAG /FLAG
  • Valg af repræsentant der sender en ”interessetilkendegivelsen” til Bolig- og Planstyrelsen

Stiftende generalforsamling og strategiarbejde
Efter vores informationsmøde den 26. april er næste skridt at sende en ansøgning (”interessetilkendegivelse”) til Bolig- og Planstyrelsen (BPST) for at få godkendt planerne om en ny LAG for småøerne.

Dernæst skal der holdes stiftende generalforsamling for den nye LAG-forening i august 2022.

Arbejdet med en ny LAG-strategi med målsætninger, indsatsområder og kommende projekter skal i gang allerede i september 2022. Der er midler fra BPST til at få lavet analyser, holde workshops og få skrevet strategien, som skal afleveres til styrelsen i november 2022.

Planen er at den nye LAG kan have den første ansøgningsrunde i foråret 2023.