tirsdag den 24. maj 2022

Ny LAG for småøerne skal stiftes den 27. august

På fotoet er øboere samlet til seminar i Odense i november 2021. I august
2022 gælder det stiftende generalforsamling for en ny LAG-forening. 
Generalforsamling ▪ En ny forening skal fra efteråret 2022 varetage LAG-arbejdet på småøerne. Startskuddet er en stiftende generalforsamling i Odense den 27. august 2022. 

Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der som sin første opgave skal udvikle en ny LAG-strategi for småøerne.

Det er et krav fra EU og Bolig- og Planstyrelsen, at den nuværende LAG (lokale aktionsgruppe) ikke kan fortsætte i en ny periode fra 2023 til 2027. Det er derfor, der skal etableres en ny forening med nye vedtægter og med en bestyrelse valgt på den stiftende generalforsamling.

Arbejdet i efteråret 2022, de første måneder efter generalforsamlingen, er afgørende for, hvilke aktiviteter, udviklingstiltag og projekter den nye LAG kan arbejde med og støtte på småøerne.

Første ansøgningsrunde i foråret 2023
Småøernes nye LAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen (BPST) inden nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner skal i gang allerede i september 2022. Der er midler fra BPST til at få lavet analyser, holde workshops og få skrevet strategien.

Forventningen er, at den nye bestyrelse, kan gennemføre den første ansøgningsrunde i foråret 2023.

Vi ved allerede nu, at den kommende LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet.

Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Sammenslutning står bag indkaldelse
Det er Sammenslutningen af Danske Småøer, der står bag indkaldelsen til stiftende generalforsamling, som finder sted kl. 10.30-12.00 den 27. august 2022 på Hotel Plaza i Odense. 

Alle personer over 15 år, der har fast bopæl på en af de 27 småøer, kan blive medlem af den nye LAG-forening og er samtidig valgbare til bestyrelsen. Dagsordenen for den stiftende generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Navn på foreningen
  3. Godkendelse af vedtægter for foreningen for den lokale aktionsgruppe
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson
  5. Valg af revisor

Tilmelding er nødvendig senest onsdag den 17. august 2022 med mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller på tlf.: 62 51 39 93.

Sammenslutningen holder reception samme dag
Samme dag som den stiftende LAG-generalforsamling, lørdag den 27. august 2022, holder Sammenslutningen af Danske Småøer i Odense reception for Dorthe Winther, som ved sammenslutningens generalforsamling i juni 2022 takker af som formand for sammenslutningen. 

Receptionen finder sted fra kl. 12.00 på cafeen Nelle's Odense Teater, nogle få hundrede meter fra Hotel Plaza, hvor den stiftende generalforsamling finder sted. Man kan læse mere om receptionen på ø-sammenslutningens hjemmeside: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/afskedsreception-for-dorthe-winther/