torsdag den 15. september 2022

Fra havnekontor til moderne kaffe- og vinbod på Aarø

Havnekontor ▪ Jakob Lei, der driver Årø Vingård, har etableret en ny, lille havnebod med salg af vin, øl, is og god kaffe. Boden, der er etableret med FLAG-tilskud fra LAG Småøerne, skal medvirke til at skabe mere moderne rammer på Aarøs havn.

”Vi er jo egentlig så småt ved at lukke ned for vinteren, og har slet ikke åbent i dag”, siger Jakob Lei, mens han til ære for fotografen åbner skodderne til Havnekontoret, som er Aarøs nye kaffe- og vinbod på havnen. Det er en tidlig mandag formiddag i september og lunt i vejret, men der er endnu ikke kommet så mange gæster på havnen, selv om der er en del både i lystbådehavnen. 

Jakob Lei ejer og driver Aarø Vingård, og ideen til at åbne en salgsbod på havnen fik han for et par år siden. 

”Vores vingård ligger noget afsides og jeg opdagede, at flere ø-gæster end jeg havde forventet, ikke nåede ud til os. Oprindeligt var tanken bare at købe en madvogn og stille den op på parkeringspladsen ved havnen i sommerperioden for at skabe mere opmærksomhed om vingården og for at de besøgende kunne købe nogle af vores produkter. Men da jeg ringede til kommunen for at høre om mulighederne, spurgte man om jeg ikke hellere ville leje det gamle havnekontor, som alligevel stod tomt. Og det var jo svært at sige nej til”, forklarer Jakob Lei. 

Kort proces
Efter at Jakob Lei kontaktede kommunen i efteråret 2021, gik det stærkt. Allerede i maj 2022 kunne han overtage bygningen og i juni faldt alle bevillinger på plads og boden kunne åbnes i starten af juli.

”Jeg skal ikke klage. Det har ikke engang taget et år, fra jeg fik ideen og til vi kunne åbne boden. Det er gået over al forventning. Hen over sommeren har vi haft udskænkning af øl, vin, is og god kaffe. Og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både øboer og gæster”, siger Jakob Lei.     

Jakob Lei har en HD i afsætning og er "certified winemaker"
fra University of California


Nyt havnemiljø
På en måde har Jakob Lei taget lidt hul på den udvikling, som flere håber vil ske når en fornyelse og udvidelse af Aarø Havn bliver en realitet i løbet af de kommende år.

”Havnekontoret er jo først og fremmest et vindue for min egen virksomhed, men det er et forsøg på at skabe en endnu mere rar og imødekommende velkomst til øen. 

Det er jo nogle af de samme tanker, som ligger bag projektet med fornyelse og udvidelse af havnen: at skabe nogle mere moderne og imødekommende rammer og samtidig bevare autenticiteten og fornemmelsen af ø-livet som en integreret del af havnemiljøet”, forklarer Jakob Lei.


Bedre formidling af oplevelser
Jakob Lei vil gerne sælge alle produkter, der fremstilles på Aarø og håber også med tiden, at man på øen vil blive bedre til at formidle de ting man kan opleve på øen. 

”På Aarø, ved de fleste der driver virksomhed, at når det går godt for naboen, så går det som regel også bedre for éns egen virksomhed. Og jeg kan jo se det ved selvsyn – at dem der er gæster hos andre, også er gæster hos mig. Det er på ingen måde sikkert, at Havnekontoret kommer til at fungere på samme måde, når havneprojektet engang bliver realiseret, men vi håber, at der bliver et sted, hvor vi kan fortælle om de varer man kan købe og om de oplevelser man kan få her på Aarø”, siger Jakob Lei.

Bidrager med liv og aktivitet
Jakob Lei er helt sikker på, at Havnekontoret også vil holde åbent til næste år.  

”Mine dygtige medarbejdere og jeg har mange ideer til, hvad vi gerne vil kunne tilbyde i Havnekontoret. Men nu tager vi et skridt ad gangen og glæder os bare over, at vi tilsyneladende har kunnet bidrage til at skabe lidt mere liv og aktivitet på havnen.”, fortæller Jakob Lei. 


Nationalt FLAG-tilskud til havnekontoret

Jakob Lei har via LAG Småøerne fået tilskud til projekt Café Havnekontoret fra den nationale FLAG-pulje (NFLAG)

• Den nationale FLAG-pulje er en dansk tilskudsordning uden midler fra EU. 
 
• Ordningen har som overordnet formål at bidrage til "vækst og beskæftigelse i fiskeriområder" gennem diversificering af økonomien, investeringer i små virksomheder samt erhvervssamarbejde.

•  Ordningen administreres af Bolig- og Planstyrelsen.  

•  LAG Småøernes bestyrelse vurderer og udvælger de projekter, der skal støttes. Det er også LAG Småøernes koordinator, der vejleder og hjælper ansøgerne. 

•  Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskuddet dog udgøre op til 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

           Læs mere om den nationale FLAG-pulje:

       https://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper-lag-og-flag/national-flag-pulje-2021-2023           Se vores video om havnekontoret på Aarø:
Filmen er produceret for LAG Småøerne af Moxtell Productions, www.moxtell.dk