tirsdag den 11. oktober 2022

Bæredygtighed: LAG-workshop om ny strategi

Bæredygtighed ▪ Hvordan kan den nye LAG Småøerne støtte bæredygtighed og grøn omstilling? Skal vi både støtte store energiplaner og små, grønne investeringer i ø-virksomhederne?  

Skal vi have fokus på energi og klima – eller handler bæredygtig udvikling på småøerne også om recirkulering, miljø osv. 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 25. oktober 2022 fra kl. 19.00  til kl. 21.00 holder workshop om bæredygtighed.

Mødet er online (via Teams), og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.

Bæredygtighedsworkshoppen er den anden workshop i en række af fire, som skal give input til den nye LAG-strategi. De tre andre er:

  1. Bosætning (er afholdt)
  2. Erhverv på småøerne (9. november 2022)
  3. Rammer for attraktivt ø-liv (30. november 2022)
    Chanita Simonsen
Oplæg om energiplaner og bæredygtig udvikling
På vores workshop om bæredygtighed vil der være to korte inspirationsoplæg:

  • Konsulent Chanita Simonsen fra rådgivningsfirmaet ProEnergi (www.proenergi.dk) fortæller om, hvordan man på Venø har grebet et energiomstillingsprojekt an, og hvad man har fået ud af det.
  • Sofie Sanderhage Båth fra Orø Strandcamping beretter om arbejdet med bæredygtighed på campingpladsen,  som her i 2022 er blevet Green Stay certificeret af Camping Outdoor Danmark: www.oroecamping.dk 

Mødet bliver ledet af Jeanette Lund Houe, som er konsulent med speciale i landdistrikter, strategier og projektudvikling. 

Sofie Sanderhage Båth

Efter oplæggene er der debat og idéudvikling. Vi bruger svarene fra workshoppen som input til arbejdet med at udforme den nye ø-strategi.

Strategi 2023-2027
Strategien skal virke fra 2023 til 2027, og den er afgørende for bestyrelsens arbejde og for mulighederne for at uddele mider til projekter på småøerne. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet på en generalforsamling den 27. august 2022. Formand for foreningen er Flemming Kristensen fra Avernakø, og Lisbet Lei Kristensen fra Aarø er næstformand. 

Læs mere om foreningen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html 

Jeanette Lund Houe
Ny LAG med budget på 3,8mio. kr.
Den nye LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet (LAG). Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (FLAG) for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Småøernes nye LAG/FLAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen lige efter nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner skal foregå de næse fire måneder (september-december 2022).

Tilmelding m.m.
Det er gratis at deltage i arrangementet, og tilmelding skal ske til Sammenslutningen af Danske Småøer senest den 24. oktober 2022 kl. 14.00 på mail sekretariatet@danske-smaaoer.dk.


Link til mødet
Man kan deltage i mødet den 25. oktober 2022 fra kl. 19.00  til kl. 21.00 ved at følge dette link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkzM2IzOTMtN2Q3Ni00Y2JkLTk3YzctYTAzNjBiMTJmMTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-5ae8-4103-bba7-6974329a97e0%22%7d