mandag den 31. oktober 2022

Aarø har fået en ny 2032-plan

Visionsplan ▪ En ny 2032-plan for Aarø sætter kursen for en række initiativer, der skal øge bosætningen, styrke erhvervet og gøre ølivet mere bæredygtigt. 

Bag planen står Aarø Beboerforening, som har fået hjælp af Haderslev Kommune og LABLAND. Projektet er støttet af LAG Småøerne.

Planen indeholder tre udviklingsmål og 24 forslag til konkrete projekter. 

Formålet med Aarø Visionsplan (2022-2032) er udstikke en langsigtet og fælles retning for udviklingen af Aarø. Desuden er det målet, at ”processen og planen inspirerer og mobiliserer lokale kræfter til i fællesskab at løfte en frivillig opgave”, hedder det i planens forord.

I forordet hedder det om baggrunden for den nye visionsplan: 

”Nye bæredygtige tendenser indenfor ø-turismen og bosætningen ser dagens lys, og det stiller nye krav til øboerne og deres arbejde med ø-udvikling. Flere danskere ønsker at flytte ud til de danske småøer, naturen og bæredygtighed er i fokus og selvstændige erhvervsdrivende søger nye forretningseventyr... 

Der er nok at tage fat på. En samlet visionsplan for Aarø er en unik mulighed for at sætte fokus på de områder, som øen ønsker, skal udvikle sig, og prioritere indsatserne.”

Tre udviklingsmål
I planen er formuleret tre udviklingsmål: 

Det første udviklingsmål er, at få en øget helårsbosætning samt en mere varieret demografi. Aarø skal være et levedygtigt helårssamfund, og dette kræver nye attraktive bosætningsmuligheder på øen, både lejeboliger og ejerboliger. 

Øens beboerantal og bygningsmasse skal dog ikke stige i en uendelig opadgående kurve, men ske i et tempo, så øen kan følge med.

Turisme man kan leve med
Det andet udviklingsmål er at stimulere og understøtte erhvervsudviklingen på Aarø, herunder fødevareproduktionen og turismen, og dermed skabe grundlaget for endnu flere lokale arbejdspladser. 

Men også en særlig ø-turisme, man både kan leve af og leve med, som beboere på Aarø.

Bæredygtighed
Det tredje udviklingsmål har fokus på, at det skal være endnu nemmere at vælge den bæredygtige transportform og bæredygtig energi. Flere gæster skal lade bilen stå i Aarøsund og opleve Aarø til fods eller på cykel. På den lange bane vil en eldrevet færge understøtte denne udvikling, ligesom der også skal arbejdes på at få nye alternative energikilder til øen, fx. termonet.

24 projekter
Planen rummer i alt forslag til 24 projekter, som nu skal realiseres. 

Visionsplanen er forankret i beboerforeningen på Aarø. 

For at sikre at arbejdet med projekterne har fremdrift, vil der årligt i regi af beboerforeningen, blive gjort status på arbejdet med de udvalgte projekter i visionsplanen.

LAG Småøerne har givet et LAG-tilskud på 174.250 kr. til projekt Ny udviklingsplan for Aarø, som har et samlet budget på ca. 425.000 kr. Også Landdistriktspuljen har støttet projektet og arbejdet med den nye visionsplan 2022-2032. 

Parallelt med arbejdet med en visionsplan er der udformet en omfattende plan for udvidelse og udvikling af havnen på Aarø. Havneplanen forventes at være færdig i november 2022.

Haderslev Kommune og Dansk Kyst og Naturturisme arbejder nu på en fysisk-strategisk udviklingsplan for Aarø. Dette er arbejde er også støttet af LAG-småøerne.