onsdag den 16. november 2022

Det attraktive ø-liv: Workshop om LAG-strategi

Den sidste workshop om en ny LAG-strategi handler om det attraktive ø-liv. Workshoppen er online onsdag den 30. november kl. 19-21. 

Her bliver spørgsmålet, hvordan den nye LAG-strategi kan medvirke til, at det er attraktivt og sjovt at bo på småøerne?

Altså: Hvordan er vi som LAG med til skabe de rigtige rammer for fællesskab, fritidsliv og sociale aktiviteter.

Vær med og giv din mening til kende om hvilke typer projekter, vi skal støtte. 

Ø-liv på Avernakø
Som inspiration til debatten får vi to oplæg om ø-livet på Avernakø:

  • Anne Ejersbo Kilander beretter om, hvordan ”det attraktive ø-liv” udfolder sig for en børnefamilie på Avernakø, og hvordan man i fællesskab skaber de rigtige rammer for et godt ø-liv. Man kan læse mere om Avernakø her: www.avernak.dk 
  • Charlotte Rahr Mortensen fra festivalen Avernax fortæller om festivalens samspil med øen og øboerne – og hvad festivalen giver til øen.  I Avernax’ manifest hedder det bl.a.: ”Avernax er til for Avernakø og skal afholdes på øens præmisser.” Man kan finde Avernax her: https://avernax.dk/om-avernax
Charlotte Rahr Mortensen
fra festivalen Avernax

Debat om ny LAG-strategi
Efter de to inspirationsoplæg er der debat og ideudvikling og bestyrelsen bruger inputtene i det videre arbejde med at udforme den nye LAG-strategi.

Mødet ledes af Jeanette Lund Houe, som er rådgiver med speciale i landdistrikter, strategier og projektudvikling.

Tilmelding
Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske til Sammenslutningen af Danske Småøer senest mandag den 28. november kl. 12.00 på mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Efter tilmelding får man en mail med link til Teams-mødet.

Fire workshops
LAG Småøernes bestyrelse vil bruge inputtene i arbejdet med at udforme en ny LAG og FLAG-strategi for småøerne i 2023-2027.

Erhvervsworkshoppen er den fjerde workshop i en række af fire, som skal give input til den nye LAG-strategi. De tre andre er:

- Bosætning (er afholdt)

- Bæredygtighed (er afholdt)

- Erhverv (er afholdt)

Strategi 2023-2027
Den nye LAG/FLAG-strategi skal virke fra 2023 til 2027, og strategien er afgørende for bestyrelsens arbejde og for mulighederne for at uddele mider til projekter på småøerne. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet på en generalforsamling den 27. august 2022. Formand for foreningen er Flemming Kristensen fra Avernakø, og Lisbet Lei Kristensen fra Aarø er næstformand. 

Læs mere om foreningen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html 

Ny LAG med budget på 3,8mio. kr.
Den nye LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet (LAG). Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (FLAG) for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Småøernes nye LAG/FLAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen lige efter nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner foregår i perioden september-december 2022.


Her kan man læse om vores workshop om bosætning: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/10/workshop2.html

Vores wokshop om bæredygtighed finder man her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/10/workshop2.html