søndag den 5. februar 2023

Nyt forskningsprojekt om livet på småøerne

Øforskning ▪ Jens Westerskov Andersen er sociolog og forsker. Han er også vokset op på Lyø i det sydfynske øhav. 

Med et ph.d.-projekt forsker han nu i "den sociale reorganisering af småøerne i det moderne samfund". 

Hans udgangspunkt er, at ølivet gennem tiden har ændret karakter: 

Hjemmehørende øboere og tilflyttere fra byerne lever i dag side om side, og også et stigende antal sommerhusejere og voksende turisme har skabt forandringer i livet på småøerne. 

I 2023 besøger Jens Westerskov bl.a. Anholt, Strynø og Venø for at lave feltstudier.

P.hd.-projektet handler kort fortalt om hvem, der i dag bor og opholder sig på øerne, og hvorfor de gør det. På den baggrund vil Jens Westerskov undersøge emner som bosætning og tilflytning, færger og mobilitet, natur og kultur, samt turisme og øvrige erhverv.

Feltarbejde på Anholt, Strynø og Venø
Han besøger i 2023 Anholt i Kattegat, Ertholmene i Østersøen, Strynø i det sydfynske øhav og Venø i Limfjorden.

Hans feltarbejdet på hver ø kommer til at foregå af tre omgange. Han ønsker at besøge øerne en gang i foråret, en gang i sensommeren og en gang i vinteren 2023/2024. Feltarbejde falder derfor i tre faser: 

• Feltbesøg i april-maj

Feltbesøg i august-september

• Feltbesøg i november-december

Interviews og observationer
- Jeg er interesseret i at opnå flest mulige kontakter med øboere, sommerhusejere, turister og andre relevante samtalepartnere, der kan hjælpe mig med at blive klogere på livet i det danske ørige, skriver Jens Westerskov i en omtale af projektet.

- Men, hvis man skal lave samfundsforskning, der gør øerne ret, er man også nødt til at komme ud på øerne, og se hvordan livet udspiller sig der. Derfor kommer grundstammen i dette projekt til at bestå i feltarbejde.

- Til hvert besøg ønsker jeg at lave interviews med faste indbyggere, sommerhusejere, m.v., men også tale med beboerforeningsformænd, skolelærer, frivillige i foreninger, ø-repræsentanter og andre aktører, 

- Hvis der er planlagte aktiviteter på øerne, er jeg ligeledes meget interesseret i at indrette mit feltarbejde efter det, så jeg kan komme og observere forskellige aktiviteter, skriver Jens Westerskov. 

Fra projektomtalen
Titel: Den sociale reorganisering af småøerne i det moderne samfund

Indhold: Livet på en lille beboet ø er helt uden sidestykke i det danske samfund. Alligevel er der meget vi ikke ved om det. Faktiske er de mindste, danske øsamfund stort set fraværende i landdistriktsforskningen. Derfor er forskningsprojektet ”Den sociale reorganisering af småøerne i det moderne samfund” blevet sat i søen.

Projektet, som er hoveddelen i en ph.d.-afhandling, har som det første nogensinde til formål at undersøge den socialt differentierede reorganisering af øsamfundene, der har fundet sted i de sidste 100 år. 

Dette gøres ved at lave systematiske feltarbejder på flere forskellige småøer i Danmark samtidigt. Ved ”reorganisering” forstås både de forandringer, hvormed hjemmehørende øboere og tilflyttere fra byerne i dag lever side om side, men også hvordan sommerhusbrug og voksende turisme har ændret ølivet på godt og ondt. 

Mere mundret kan man sige, at projektet handler om hvem som bor og opholder sig på øerne i dag, og ikke mindst, hvorfor de gør det. Herunder er emner som bosætning og tilflytning, færger og mobilitet, natur og kultur, samt turisme og øvrige erhverv, essentielle områder at få belyst. 

Ligesom Achton Friis og Erik Aalbæk-Jensen lavede store feltstudier på de danske småøer i henholdsvis 1920’erne og 1980’erne, tilsigter studiet at gøre det samme regnskab for livet på småøerne i dag. Bag forskningsprojektet står Lunds Universitet, der som organisation har det ledelsesmæssige ansvar. 

Metode: Projektet anvendes en bred vifte af etnografiske arbejdsmetoder, såsom feltstudier, observationer og samtalebaserede interviews, kortlægning/mapping og brug af historiske dokumenter til at besvare undersøgelsens forskningsspørgsmål. 

Hovedafrapporteringen bliver i form af en videnskabelig afhandling, som forventes færdig omkring 2025-26.

Der er i øjeblikket 59 små øer i Danmark, der er permanent beboede og 17 af dem er broforbundne. 27 andre små øer er helt blevet affolket i løbet af de sidste 100 år og anvendes i dag stort set kun til sommerhusbrug. Der er derfor rigtig mange øer at lave feltarbejde på. Det er dog ikke muligt at foretage systematiske besøg på dem alle sammen, i hvertfald ikke indenfor rammerne af denne Ph.d.-afhandling. 

Om Jens Westerskov Andersen
Jens (f. 1994) er gift med Emilie og bor til daglig i Lund i Sverige, hvor han arbejder som ph.d.-studerende på Lunds Universitet. Jens er vokset op på øen Lyø i det Sydfynske øhav og har før sit ph.d.-studium arbejdet med øudvikling, i bl.a. Faaborg-Midtfyn Kommune og gennem frivilligt arbejde på sin hjemø.