tirsdag den 24. januar 2023

LAG Småøerne søger koordinator til ny LAG-indsats

Stillingsopslag ▪ Den nye forening LAG Småøerne (stiftet august 2022) skal de næste år igangsætte og støtte projekter på de danske småøer for 3-4 mio. kr. pr. år. 

Til at bistå bestyrelsen med indsatsen søger LAG Småøerne en koordinator.

STILLINGSOPSLAG - JANUAR 2023 

Den nye forening LAG Småøerne skal de næste år igangsætte og støtte projekter på de danske småøer for 3-4 mio. kr. pr. år. 

Vi er en udviklingsforening. Vores kerneopgave er at fordele LAG- og FLAG-tilskud i samarbejde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen kontor i Nykøbing F. Men derudover tager vi initiativ til nye samarbejder og netværk, afholder faglige arrangementer og driver udviklingsprojekter for småøerne. 

Vores indsats tager udgangspunkt i en udviklingsstrategi (2023-2027), som afventer godkendelse hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen.


Vi søger en koordinator, som:

• kan vejlede og hjælpe virksomheder, øboere og andre, som søger LAG- og FLAG-tilskud

• kan stå for en omfattende administration og diverse faglige opgaver i forbindelse med vores håndtering af ansøgninger, ændringsansøgninger, afrapporteringer m.m. 

• kan være sekretær for bestyrelsen og vores formand

• har indsigt i sagsbehandling og offentlig forvaltning og vil medvirke til at forbedre vores muligheder for succes indenfor disse rammer

• har evner og indsigt til at udvikle et stærkt samarbejde med offentlige myndigheder, kommuner og regioner, som er vores vigtige samarbejdspartnere  


Vores kommende koordinator bør have erfaring med arbejdet i en forening, interesseorganisation, NGO e.l., herunder sekretariatsbetjening og samarbejde med ulønnede, frivillige foreningsmedlemmer. 

Koordinatorens uddannelsesmæssige baggrund og joberfaring skal sikre sagsbehandling, faglighed, kommunikation, samarbejde og selvledelse på et højt niveau. 

Ansættelsen er betinget af, at vores strategi bliver godkendt hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen.


Vores koordinator bliver i udgangspunktet fastansat i en stilling med mellem 15 og 37 ugentlige timer. Der kan dog også være tale om en tilknytning som ekstern konsulent.  Det ugentlige timetal og den specifikke opgaveportefølje tilrettelægges efter kompetencer, præferencer og i samarbejde med bestyrelsen for LAG Småøerne. 

Da vi ikke har eget kontor, skal vores nye koordinator have hjemmearbejdsplads eller plads i et lokalt kontorfællesskab e.l. 

Løn: Efter aftale

Ansøgningsfrist: 17. februar 2023

Samtaler: Vi gennemfører samtaler med relevante ansøgere den 22. og 23. februar 2023.

Tiltrædelse: 1. april 2023 eller efter aftale

Vi ser gerne ansøgninger fra øboere bosat på småøerne. 

Man kan få tilsendt vores udviklingsstrategi, hvis man sender en mail til Sammenslutningen af Danske Småøer. Mailadressen er sekretariatet@danske-smaaoer.dk. 


Flere oplysninger om LAG-arbejdet på småøerne finder man på www.lag-småøerne.dk. Man kan kontakte vores næstformand Lisbeth Lei Kristensen for flere oplysninger om jobbet. Lisbeth træffes på mail lisbeth_dam_k@hotmail.com og tlf. 26 86 41 42.

Ansøgning med CV sendes senest den 17. februar 2023 til Lisbeth Lei Kristensen på mail: lisbeth_dam_k@hotmail.com.


Dette stillingsopslag kan hentes som pdf-fil her: https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2023/01/Koordinator-LAG-Stillingsopslag-januar-2023.pdf

Man kan læse mere om etableringen af foreningen LAG Småøerne her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html