tirsdag den 27. februar 2024

Temamøde om fondsmidler til ø-projekter: Hvad siger fondene?

Blandt oplægsholderne er Laura
Kristine Bjerre Munch, Realdania
Temamøde ▪ LAG Småøerne inviterer til temamøde med repræsentanter fra Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Realdania. 

Her er en unik chance for at få indsigt i, hvad der skal til for at et ø-projekt kan opnå fondsstøtte, og hvilke puljer der er at søge.  

Mødet finder sted fredag den 19. april kl. 10.00 på Mødecenter Odense. Senere samme dag holder vi generalforsamling - også på mødecenteret.

Til temamødet har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef, Realdania
  • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden        
  • Jakob Arendrup Nielsen, senior projektkonsulent, Nordea-fonden

Realdania støtter "underværker"
Realdania støtter bl.a. ”lokale ildsjæleprojekter”. Det sker gennem kampagnen Underværker: Frivillige projektgrupper i by og land kan søge støtte til at realisere bygge- og renoveringsdrømme, der kan styrke lokale fællesskaber. Det kan for eksempel være en bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur, som har en kvalitet, der er værd at bygge videre på. Ansøgningsfrist: februar 2024. Læs mere: https://undervaerker.dk 

Jakob Arendrup Nielsen, Nordea-fonden

Nordea-fonden: Fire fokusområder
Nordea-fonden har fire fokusområder, bl.a. Ud i det fri, Lyst til at deltage og Liv i det lokale.

Find mere info: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi

I fondens fokusområde Liv i det lokale  kan man søge op til 200.000 kr. i støtte. Her støtter fonden bl.a. ”aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet”. Læs mere: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale 

Lokale og Anlægsfonden har fokus på fritidslivet
Lokale- og Anlægsfonden har otte indsatsområder. Et af dem er Mere fritidsliv i det blå: Indsatsområdet sætter fokus på at få flere danskere til at bruge vandet året rundt ved at vise, hvordan kyster, søer, årer kan bruges som aktive fritidsarealer og mødesteder for fritidsaktiviteter. Find mere info om indsatsområdet: https://loa-fonden.dk/udviklingsprojekter/mere-fritidsliv-i-det-blaa 

Jens Øyås Møller, Lokale- og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden har også en pulje, som ”støtter mindre projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv.” I puljeprojekterne arbejder fonden altid med bæredygtighed, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter. 

Puljeprojekterne skal have en samlet anlægsøkonomi på mellem 250.000 og 2,5 mio. kroner. Der kan søges tilskud på op til 1/3 af projektudgifterne. Læs mere om puljen:  https://loa-fonden.dk/realiser-dit-projekt/puljeprojekter


Dagens program
Vi serverer kaffe og brød m.m. fra kl. 09.30. 

Temamødet afholdes fra kl. 10.00 – 12.30, efterfulgt af frokost.

Herefter afholdes generalforsamling for LAG Småøerne med start kl. 13.30. Man kan læse om vores generalforsamling her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2024/02/GF2024.html 


TILMELDING

Temamødet er for foreningen LAG Småøernes medlemmer. En person kan indmeldes som medlem af LAG Småøerne, hvis personen er fyldt 15 år, og enten har fast bopæl på en af de 27 småøer eller repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne.  

Man kan melde sig ind i foreningen via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWpIRIpuULfRw78Rbs-dhbR5xLmJvupL44fLY6PACX5NVgw/viewform 

Hvis du ønsker at deltage i temamødet, skal vi have din tilmelding senest mandag den 15. april 2024 på mail: info@lag-smaaoerne.dk. Husk at oplyse, om du deltager i frokosten.  

Det er gratis for foreningens medlemmer at deltage i arrangementet. 

Mødecenter Odense er på adressen Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Læs mere: www.moedecenter.dk


 DAGENS PRÆSENTATIONER (som pdf-filer)

Vi har efter temamødet (den 19. april 2024) her tilføjet en oversigt over oplægsholdernes præsentationer. Ved at klikke på linket kan man (via en "Dropbox") hente pdf-filer med præsentationerne:

Realdania v. Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef, Realdania

Lokale og Anlægsfonden v. Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden        

Nordea-fonden v. Jakob Arendrup Nielsen, senior projektkonsulent, Nordea-fonden