onsdag den 3. april 2024

Ny udviklingsplan for turismen på Orø

Ø-turisme ▪ En ny turismeplan for Orø skal bidrage til at sikre et bæredygtigt lokalsamfund og en bæredygtig turismeudvikling på øen.

LAG Småøerne og Dansk Kyst- og Naturturisme tog i 2022 initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre småøer. Tidligere er planerne for Endelave og Aarø blevet offentliggjorte, og nu er også Orø-planen færdig. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø er en helhedsorienteret plan, der tager udgangspunkt i et  bæredygtigt lokalsamfund.

Planen er skabt i fællesskab med kommune, destination og lokale beboere, og skal sikre, at hverdag og turisme kan gå hånd i hånd på Orø. Derudover skal planen fungere som et redskab og dialogværktøj, der kan sætte en fælles retning og balance for Orøs hverdags-, erhvervs- og ferieliv. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø er igangsat af Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG-småøerne, og er udarbejdet i tæt samarbejde med Holbæk Kommune, Destination Sjælland og de to beboerforeninger, Orø Beboerforening og Orø Lokalforum. 

Man kan hente den strategisk-fysiske plan for Orø her: https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/strategisk-fysisk-udviklingsplan-oroe