mandag den 6. maj 2019

Ø-debat på Folkemødet: Plus og minus ved turisme

 Ø- og kystturisme kan ses som en gevinst for de små lokalsamfund.
Men den har også omkostninger og negative effekter (foto: Kasper 
Orthmann Andersen)
Folkemødet 2019På årets folkemøde på Bornholm tager vi en debat om ø- og kystturisme.

Flere og flere turister opsøger de små, kystnære lokalsamfund, og turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet. Men turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i det lille samfund. I sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som "over-turisme". 

Det er den debat vi tager. Vi kalder den: Turisme i Kystdanmark: Plus / minus. Og vi har sammensat et panel med folk fra bl.a. VisitDenmark, Dansk Erhvervs sektion for turisme og oplevelsesøkonomi, Realdania og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Vores oplæg lyder: Flere og flere turister opsøger de små, kystnære lokalsamfund. Det gør de ved Vestkysten, på øerne - og også på vores småøer. Her finder turisterne små, lokale attraktioner, hav & natur, tid & stilhed og autentiske småsamfund.

Kan det ende med overturisme?
Turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet og for erhvervslivet dér. Men turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i det lille samfund. I nogle tilfælde kan ø- og kystturisme bidrage negativt til fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet. I sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som "over-turisme".

Det nye landbrug?
Hvordan styrker vi de positive effekter af turismen? Hvordan forebygger vi problemerne? Hvordan skaber vi turismeprodukter, der er i samspil med lokalsamfundet, og som styrker det lokale liv. Hvem har ansvar for, at infrastruktur m.m. er på plads? Hvad er kommunernes rolle? Hvem gør hvad?

Hvordan undgår vi, at turisme bliver det nye landbrug (med dårligt image, lokal modstand og vigende politisk opbakning).

Debatdeltagerne
Ordstyrer er vores formand, Søren Noes, og i panelet er:

Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
Stine Lea Jacobi, programchef, Realdania
Lars Ramme Nielsen, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv
Anders Rosbo, kommunikationschef, VisitDenmark
Jens Müller, direktør, VisitVestsjælland A/S
Johanne Bugge, turismerådgiver
Egon Noe, professor, Center for Landdistriktsforskning


LAG-penge til turismeprojekter
Vi har lyst til at tage denne debat, fordi vi fordeler en stor del af vores LAG-penge til turismeprojekter. Det er naturligt nok.

Turisme er et stort erhverv på småøerne, og det er en branche, hvor der til stadighed er brug for udvikling og investeringer. Derfor nøjes vi heller ikke med at uddele penge. Vi er også med til at samle turismeerhvervet og tilbyde ny viden.

Turismeudvikling 
Vores LAG- og FLAG-midler investerer vi bl.a. i udviklingsprojekter, der skal styrke ø-virksomhederne og deres muligheder for at skabe forretning i turismebranchen. Vi har bl.a. samarbejdet med Sammenslutningen af Danske Småøer om at udvikle et Ø-pas, som vi også gav tilskud i udviklingsfasen. I 2017 deltog vi i Tænketank for dansk ø-turisme

Blandt turismeprojekterne kan vi nævne: 
  1. De små øer - destinationer med kvalitet (Ø-pas, rådgivning, netværk m.m.)
  2. En sejlerdestination i særklasse: Das Dänische Inselmeer (det sydfynske øhav)
  3. Turismeudvikling på Fur - Samarbejde og synlighed
  4. Anholt: Synlighed og sæsonudvidelse
  5. Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt
  6. Lystfiskerturisme ved Limfjorden


Investeringer i turisme
Ved siden af disse udviklingsprojekter med rådgivning, markedsføring og netværk giver vi også investeringstilskud til turismevirksomheder. Vi har bl.a. støttet: 


Mere info 
Man kan læse mere om vores turismeaktiviteter via dette link:Turismerådgiver Johanne Bugge har givet en række gode råd om udvikling af ø-turisme: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/04/turismebugge.html

Find vores folkemøde ved at klikke på LØRDAG via dette link: https://program.folkemoedet.dk/?search=LAG+Sm%C3%A5%C3%B8erne