tirsdag den 7. maj 2019

Foreningsnyt: Referat fra generalforsamling

Seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samlet efter
vores generalforsamling
Generalforsamling 2019 Den 27. april 2019 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

I beretningen om 2018 lagde vores formand, Søren Noes, vægt på, at bestyrelsen bruger vores udviklingsstrategi (2014-2020) aktivt og sagde bl.a.:

”Vi opsøger emner og øboere, for proaktivt at være med til at skabe projekter, der styrker strategiens målsætninger”.

I bestyrelsens beretning hedder det også:

Vi er aktive i flere af de projekter, vi støtter. Vi har fx plads i styregrupper, projektgrupper osv. for at lære noget fra projekterne og for at hjælpe og være med til at tage beslutninger. 
Det gælder i 2018 bl.a. et bosætningsprojekt på Fur, et limfjordsturismeprojekt og et projekt med en helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø.  Både bestyrelsesmedlemmer og foreningens projektkoordinator, Morten Priesholm, er aktiv i disse projekter.

Nye naboer
 I 2018 etablerede vi i samarbejde med Sammenslutningen af Danske småøer (SaDS) bosætningsprojektet ”Nye naboer – mere ø-liv” og ansatte Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent. 

Vores koordinator, Morten Priesholm, arbejder også i projektet, i en arbejdsgruppe sammen med Anja og Lise T. Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS). Lise er projektleder og Dorthe Winther, formand for SaDS, er formand for en styregruppe, hvos Søren Noes og Jesper H. Larsen repræsenterer LAG Småøerne. 

For LAG Småøerne skal projektet udover at skabe bosætning styrke vores synlighed og vores kontakt med beboerforeninger og bosætningsgrupper, understregede Søren Noes i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Temamøde 
Forud for generalforsamlingen holdt vi et temamøde med overskriften Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer. Vi havde inviteret vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, og Slagelse Kommunes borgerkonsulent, Anne Larsen Justiniano, til at hjælpe os med af finde svar på vores spørgsmål.Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/tfxla0c8jhuxqnb/20190427%20Referat%20generalforsamling_final.pdf?dl=0