mandag den 2. december 2019

Inspirationskatalog til grønne iværksættere

Bosætning  ▪  I projektet Nye naboer – mere øliv henvender vi os direkte til ”grønne iværksættere” og forsøger på den måde at få flere til at flytte til en af småøerne. Vi gør det sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Målet er at finde flere af den slags nye naboer, som vil drive erhverv og på den måde være med til at holde gang i hjulene. 

Som et lille forsøg har vi fundet fem jordbrugsejendomme, der er til salg, og så gør vi, hvad vi kan for at fortælle om mulighederne for grønt iværksætteri på småøerne. 

Om indsatsen siger vores formand, Søren Noes, i en pressemeddelelse:

”Vi vil gerne være med til at videreudvikle landbrugs- og fødevareerhvervet på småøerne.

Vi tror på at fødevarebranchen har nogle gode muligheder for at lykkes med iværksætteri og erhvervsudvikling på øerne. 

Vi bliver nødt til at turde afprøve nye veje og metoder til at få flere jobs og tilflyttere til småøerne, og med denne indsats ser vi en oplagt mulighed for at koble erhverv, ejerskifte og bosætning”.

Ejendommene og deres muligheder er præsenteret i et inspirationskatalog, sammen med en beskrivelse af de ø-samfund, som de er en del af: Fejø, Sejerø, Strynø og Omø.

Markedsføringen af ejendommene er startet og løber frem til marts 2020. Det sker via udvalgte kanaler som matcher målgrupperne for ejendommene. Herunder besøg på bl.a. højskoler og på en økologifestival samt artikler i diverse aviser og blade, sociale medier, nyhedsbreve og meget andet. Målgrupperne spænder fra yngre mennesker med en landbrugsfaglig baggrund, til familier eller bofællesskaber, der ønsker en økologisk og bæredygtig livsstil, hvor selvforsyning og dyrkning af jorden er en del af drømmen.


Læs mere om projekt Nye naboer – mere øliv her:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html