fredag den 22. maj 2020

Et katalog fuld af ideer til bosætningsarbejdet

PressemeddelseHvis de mindste øer fortsat skal være en levende del af det danske samfund, så er der brug for nye tilflyttere. Det har fået Sammenslutningen af Danske Småøer og den lokale aktionsgruppe, LAG Småøerne, til at samle mere end 40 ideer til, hvordan man lokalt kan skaffe nye øboere til 27 små ø-samfund.- At holde liv i vores små ø-samfund kræver hele tiden en indsats. Vi skal konstant finde på løsninger, der kan udvikle vores øer. Også bosætningsarbejdet kræver nye løsninger. Vi skal bl.a. have fokus på de boliger, vi mangler til tilflytterne, siger Dorthe Winther, der bor på Omø og er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, der samler 27 små øer i en fælles interesseorganisation. 

Dorthe Winther tilføjer: 
- Men vi skal også blive bedre til at kommunikere. Altså at fortælle om mulighederne på vores øer: Fordelene, sammenholdet, kreativiteten, mulighederne for iværksætteri osv. Her kan idékataloget bidrage med konkrete forslag til, hvad vi kan gøre på hver enkelt ø.

Ø-træf og prøvehus
Ideerne i det nye ø-katalog er indsamlet primært på de 27 småøer, men også med inspiration fra andre lokalsamfund. Blandt de gode ideer er et ”ø-træf”, hvor øboere i løbet af en weekend introducerer potentielle tilflyttere til ø-livet. Tilflytter-træffet kan byde på møder med lokale øboere, besøg på øens virksomheder og en introduktion til øens muligheder (idé afprøvet på limfjordsøen Fur i Skive Kommune).

"Jeg er øbo"
Andre øboere skilter hver dag i turistsæsonen med deres status som ”fastboende”. Det gør de for eksempel ved at bære et badge med teksten ”Jeg er øbo” og med skilte ved havelågen med det formål, at øens turister stopper op og spørger om livet på øen – og ad den vej bliver gjort interesseret i helårslivet (idé fra kattegatsøen Endelave i Horsens Kommune).

Med en prøvebolig tilbyder nogle øer midlertidig husly til mennesker, der vil prøve ø-livet i en afgrænset periode (typisk to-fire måneder). Målet er, at prøve-boerne på den måde får blod på tanden og bliver full-time øboere (idé fra Anholt i Norddjurs Kommune). 

 Ø-kvalitet versus storbylivets minussider
Søren Noes, formand for LAG
Småøerne 
- Vi er nødt til at gribe nogle af de muligheder, der ligger i tiden. Fællesskab, bæredygtighed, familieliv og grønt iværksætteri er nogle af de kvaliteter, vi skal slå på. Vi kan noget, som mange mennesker efterspørger. Måske bliver det forstærket af corona-krisen, som afslører nogle af storbylivets minussider. Den slags budskaber skal vi blive bedre til at få ud over rampen. Og her indeholder vores katalog masser af gode ideer, siger Søren Noes, formand for småøernes lokale aktionsgruppe, LAG Småøerne, og bosat på Hjarnø.

Det samlede antal indbyggere på de 27 småøer (opgjort pr. 1. januar 2020) faldt med 26 indbyggere fra 2019 til 2020. 


FÅ MERE AT VIDE
Det nye idékatalog er en del at et større bosætningsprojekt, som er gennemført i et partnerskab mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Projekt Nye naboer – mere ø-liv er netop afsluttet, og ved siden af idékataloget findes også et katalog med ideer til grønt iværksætteri og eksempler på ejendomme til salg samt en rapport med viden og erfaringer fra det toårige ø-projekt.


• Katalog med ejendomme til salg på fire småøer: https://issuu.com/lag-smaaoerne/docs/katalog-ejerskifte_1_


Læs mere om projekt Nye naboer - mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html