onsdag den 18. november 2020

Ny ø-rapport med anbefalinger til ø-turisme

 

De 5 øer I 2019 satte Destination Sjælland - med midler fra bl.a. LAG Småøerne - sig i spidsen for et stort turismeprojekt. Projekt Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt skulle udvikle turismen på Agersø, Omø, Sejerø og Nekselø. Siden er Orø kommet til, og projektet bliver i dag kaldt De 5 Øer. Men formålet er det samme, og projektet er blevet ekstra aktuelt efter en sommer, hvor småøerne i stor stil tiltrak danske turister, som ville opleve øernes unikke stemning og liv.

- Øerne kan noget helt særligt, derfor er det oplagt at hjælpe og udvikle produktet, så gæsterne får endnu bedre oplevelser, når de tager sejlturen til øerne, forklarer Jens Müller, direktør i Destination Sjælland, i en pressemeddelse i anledning af en ny rapport med de foreløbige anbefalinger fra projektet. 

- På den måde kan vi også bidrage til at skabe bedre økonomi og vækst på øerne, når antallet af gæster øges samtidig med, at der sættes fokus på oplevelser og forbrug under besøget, tilføjer han.

I forbindelse med De 5 Øer, som skal skabe "samarbejde og forretningsudvikling blandt små og større aktører på øerne", har konsulentvirksomheden Orange Elevator i 2019 og 2020 gennemført en række interviews med ø-gæster. De er nu samlet i en rapport med anbefalinger og potentialer for udvikling af ø-turismen i Destination Sjælland.

Jens Müller, direktør for Destination Sjælland.
Det er blandt andet en meget vigtig pointe, at gæsternes ø-oplevelse allerede begynder på færgerne – faktisk allerede på færgelejet.

Mere ro og orden på havnen
- Baseret på gæsternes input er rapporten tydelig. Der skal skabes mere ro og orden på havnen med god skiltning og afmærkning, så færgepersonalet får arbejdsro til at give gæsterne en god oplevelse og tryghed, fastslår direktøren og uddyber:

- Ombord på færgerne skal gæsterne tages i hånden. Færgerne skal fungere som turistkontor med informationsskærme, brochurer og Ø-pas, ligesom niveauet for mad og drikke bør højnes – og eventuelt tage udgangspunkt i egnsunikke produkter fra øerne og resten af destinationen.

Derudover er det også tydeligt, at billetkøb og booking skal gøres så nemt og tilgængelig som overhovedet muligt. Så færgebilletterne kan købes, når potentielle gæster bliver inspireret til et ø-besøg.

Fokus på natur, samvær og ø-liv
Rapporten viser, at gæsterne værdsætter det autentiske ø-liv, hvor der er fokus på øernes særegne natur og samværet med familie og venner.

- Derfor er det vigtigt, at markedsføringen og oplevelserne på øerne ligger i tråd med øernes fortællinger. Rundture skal gøres unikke og give gæsterne grund til ø-besøg, vandringer skal bringes mere i spil og der skal øget fokus på egnsunikke produkter fra øerne, fortæller Jens Müller.

Sommeren 2020 har været helt speciel, fordi gæsterne kunne komme gratis med færgerne, men det har samtidig vist et potentiale.

- Håndsrækningen blev givet med de bedste forudsætninger, men det skete på et tidspunkt, hvor øernes kapacitet allerede er presset. Derfor skal man måske kigge på, om gratis færger kan være en mulighed udenfor højsæsonerne, forklarer direktøren og fortsætter:
- I samme åndedrag bør øerne kigge på mulighederne for at skabe flere kommercielle overnatningsmuligheder, ligesom flaskehalse og skuffede gæster skal undgås ved at tilbyde forhåndsbooking af for eksempel cykler, guidede ture og overnatning.

Giver ekstra på bundlinjen
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der også kigget på indtjeningsmulighederne, hvor der er nemme lavthængende frugter at plukke.

- Hvis et øget fokus på mad og drikke ombord på færgerne betyder, at hver femte gæster bruger 20 kroner mere, så vil der skabes meromsætning på over 300.000 kroner om måneden, afslører Jens Müller og uddyber:
- Ligeledes kan vi skabe en meromsætning på næsten 1,1 millioner kroner om måneden, hvis vi kan få gæsterne til at bruge 50 kroner mere på spisning, overnatning eller lignende, når de besøger øerne, slutter direktøren.

Projekt Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt er støttet af LAG Småøerne med 300.000 kr., og Destination Sjælland har desuden modtaget 375.000 kr. fra Landdistriktspuljens ø-støtte til at "udvikle, gennemføre og evaluere en metode for samarbejde og forretningsudvikling blandt små og større aktører på øerne Sejerø, Nekselø, Agersø og Omø samt med færgerne og samarbejdende aktører på den sjællandske kyst". 

Siden projektstart er Orø kommet til, og småøerne i Destination Sjælland markedsføres i dag som De 5 øer. Projektet fortsætter med aktiviteter og markedsføring i 2021. 


Sammenslutningen af Danske Småøer har gennemført en underøgelse for at belyse, hvordan corona-krisen og diverse hjælpeforanstaltninger har påvirket erhvervet på småøerne.  Man kan læse om undersøgelsens resultater her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/rapportsommeren2020.htmlAnbefalinger fra rapporten fra Destination Sjælland

 Naturen er uundværlig for fremadrettet markedsføring. Brug det særegne ved ø-natur, så gæsterne har tydelige grunde til at vælge en ø-ferie, frem for at tage til Møns Klint, Blokhus, Gudenåen eller lignende. 
At fortælle historier om ø-livet er vigtigt, både fordi de besøgende allerede har en forventning om, hvad det er, men også fordi det kan være med til at adskille et ø-besøg fra andre oplevelser på fastlandet.
Inkorporer ”nysgerrighed” som en essentiel del af markedsføringen fremadrettet. Vi har set, at mange førstegangsbesøgende tog til de danske øer, fordi de var ”nysgerrige”, en nysgerrighed der i høj grad blev vakt af den store opmærksomhed omkring ø-færgerne i 2020.
 
Skab ro og orden på havnen. Tydelig skiltning og afmærkning på havneområdet skaber tryghed for gæsterne og arbejdsro for færgepersonalet. Nye og uerfarne færgepassagerer har brug for hjælp, så skiltning af rejsemål samt tydelig afmærkning af opmarchbåse for biler, samt venteområder for cyklister og gående er god gæsteservice.
 
Lad ferien begynde allerede på færgen. Pulsen falder og oplevelsen er allerede i gang, når færgen lægger fra kaj og sætter kursen mod rejsemålet. Understreg dette ved at benytte færgen som et turistkontor gennem aktivt brug af informationsskærme med forslag til aktiviteter på øen sammen med uddeling af foldere og Ø-pas, der også sælger de øvrige øer i destinationen. 
 
Etabler to identiteter for færgen. En til hverdag og en anden til de tidspunkter, hvor de fleste passagerer er gæster, der kommer fra andre steder og er i oplevelseshumør. I skolernes sommerferie, i efterårsferien og omkring påske, er der basis for et højere service- og underholdningsniveau. Fortæl om sejlturen, som en ægte turistguide og åbn for salg af signaturretter ombord i få uger om året i et forenklet sortiment uden standardvarer og husflid. 
Kilde: Øerne langs Sjællands vestkyst, Destination Sjælland 

 

Hent rapporten Øerne langs Sjællands vestkyst (som pdf-fil): https://destinationsjaelland.dk/wp-content/uploads/2022/09/Oeerne-langs-sjaellands-vestkyst_WEB.pdf

Find hjemmesiden De 5 øerwww.de5oer.dk

 
Flere anbefalinger fra De 5 øer


I marts 2020 gav Mette Sandahl fra Orange Elevator i Ø-posten en række gode råd om ø-turisme. Et af dem lyder:
Mette Sandahl 

Sæt priserne på de produkter, turisterne køber, op: Sæt prisen eſter gæsternes forventninger og ikke efter egen beskedenhed, lyder rådet.

Folk er villige til at betale for oplevelser. Gæstens motivation er oſte styret af prisen. 

Hvis noget bare koster 20 kroner, kan gæsterne let få den opfattelse, at det nok ikke er noget særligt værdifuldt. Og det skaber en tvivl, for bliver turen overhovedet til noget, når den er så billig?