tirsdag den 7. februar 2017

Foreningsnyt: Temamøde om bosætning

Bosætning ▪ Lørdag den 29. april 2017 holder LAG Småøerne sin årlige generalforsamling. Samme dag holder vi et temamøde om bosætning. Vi har inviteret Sune Abelgren Nielsen, som i 2015-16 var ø-konsulent for Orø. Han vil fortælle om erfaringerne med ø-markedsføring, der er rettet mod både bosætning og turisme.

Fra Fejø kommer Kirsten Sydendal og beretter om bosætningsarbejdet på Lolland-Falster.

Kirsten Sydendal er en af initiativtagerne til  Lolland-Falster Lovestorm og medstifter af foreningen Sammen om Lolland-Falster

Med temamødet og oplæggene fra Sune A. Nielsen og Kirsten Sydendal markerer vi, at vi som LAG gerne vil støtte bosætningsarbejdet på småøerne.

Overskriften bosætning står over de fleste af de projekter, vi støtter. Når vi fx giver penge til erhvervsudvikling eller giver investeringstilskud til virksomheder, så er det overordnede formål altid at forbedre vilkårene for bosætning og skabe rammer for et godt øliv. Men ved siden af disse projekter mener vi også, at det er nødvendigt med en mere direkte indsats målrettet potentielle tilflyttere.

Bosætning er derfor et af vores indsatsområder, og vi vil meget gerne give tilskud til gode projekter, der peger i den retning.

Det er også baggrunden for, at vi for nylig inviterede Sammenslutningen af Danske Småøer til at være med til at forberede en indsats, hvor vi henvender os til potentielle tilflyttere og skaber opmærksomhed om ø-livets kvaliteter.

Mere om alt dette, når vi holder temamøde - det er den 29. april på Hotel Plaza i Odense - forud for vores generalforsamling, som vi holder samme dag - om eftermiddagen. Temamødet starter kl. 10.30 – og vi slutter i løbet af eftermiddagen, når vi er færdige med generalforsamlingen.

For medlemmer af foreningen, der deltager i temamødet, er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have tilmeldingen senest den 11. april 2017. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til tlf. 62 51 39 93.

Mere info om program m.m følger her på siden - og i en invitation, som er på vej  direkte til vores medlemmer. 

Find Orøs ø-markedsføring her: www.facebook.com/oroedk og www.oroe.dk

Find Lolland-Falster Lovestorm her: https://www.facebook.com/groups/lollandfalsterlovestorm og www.lovestorm.dk.

Læs mere om LAG Småøerne og bosætning her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2016/06/nyt-liv-i-bostningsarbejdet.html


(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler den under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)


Illustrationen til denne artikel er et screendump fra http://oroe.dk/faaoeroflyttiloroe/godegrundetilatflyttetiloroe.html