mandag den 2. april 2018

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 17. august

LAG-støtte▪ Gode ø-projekter har nu igen chancen for at søge LAG- og FLAG-tilskud via LAG Småøerne. Næste frist er 17. august 2018, og her tager vi imod både LAG- og FLAG-ansøgninger.  

I 2018 har vi  formodentlig også en frist i december 2018.

LAG Småøerne giver tilskud til projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

Nogle af Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 4-6 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

FLAG-midlerne (fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Når du har besluttet at ville søge om LAG-midler skal du læse Erhvervsstyrelsens lange vejledning på 50 sider. Det er vigtigt at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du opnår tilsagn, og om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende. Læs derfor vejledningerne grundigt. 

Den lange vejledning findes via dette link (Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud - den lange): www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere 

Find ansøgningsskemaet og læs mere om LAG Småøernes  LAG-støtte her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html