mandag den 13. maj 2024

Næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er 23. august

Tilskud ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne har også i år mulighed for at fordele FLAG-tilskud til projekter på småøerne.

Den næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er den 23. august 2024, kl. 12.00.

Tilskudsmidlerne kommer fra en national FLAG-pulje med danske statsmidler til "fiskeriområder". Det er altså tale om en national FLAG-ordning (NFLAG), hvor der i modsætning vores LAG-pulje ikke er EU-midler indblandet.

Vores NFLAG-pulje er i denne ansøgningsrunde på 400.000 kr. 

Hav, havn og fiskeri
Med NFLAG-ordningen kan LAG Småøerne støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri. Under dette tema støtter vi: 

• Udvikling af det eksisterende fiskeri

• Sikring og udvikling af faciliteter på havnen

• Vandet som attraktion

• Øget samarbejde mellem aktørerne

Man kan læse mere om NFLAG-puljen her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nflag-tilskud-2023.html  

Fra samme side kan man finde vej til NFLAG-ansøgningsskemaet (via Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside og en "ansøgningsportal"). 


LAG-pulje med frist den 26. november 2024 
Bestyrelsen for LAG Småøerne fordeler også LAG-tilskud til projekter på småøerne. LAG-ordningen er finansieret af "landdistriktsmidler" fra EU. 

Den næste ansøgningsfrist til småøernes LAG-pulje er den 26. november 2024. 

Ansøgningsskema og vejledning til LAG-ordningen finder man her på vores hjemmeside: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/lag-tilskud-2023.html 


Kontakt til koordinatorerne

Man bør altid kontakte vores koordinatorer, hvis man overvejer at sende os en ansøgning. Vores koordinatorer, Anja Bech Knudsen og Morten Priesholm, er klar til at hjælpe og vejlede. 

For information om tilskudsmulighederne i NFLAG-puljen skal man kontakte Morten på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk. 

Man kan kontakte Anja Bech Knudsen for at høre mere om tilskudsmulighederne i LAG-puljen. Anja kan kontaktes på tlf. 20 30 99 17 og mail ak@lag-smaaoerne.dk. 

Koordinatorerne kan vejlede om LAG og FLAG-ordningerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold.