mandag den 22. januar 2024

Næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er 3. marts

Tilskud ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne har i år mulighed for at fordele FLAG-tilskud til projekter på småøerne.

Den næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er den 3. marts 2024, kl. 12.00.

Tilskudsmidlerne kommer fra en national FLAG-pulje med danske statsmidler til "fiskeriområder". Det er altså tale om en national FLAG-ordning (NFLAG), hvor der i modsætning vores LAG-pulje ikke er EU-midler indblandet.

Småøernes NFLAG-pulje er p.t. kun på 358.000 kr. Vi forventer, at vi senere på året får tilført flere midler til puljen. 

Hav, havn og fiskeri
Med NFLAG-ordningen kan LAG Småøerne støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri. Under dette tema støtter vi: 

• Udvikling af det eksisterende fiskeri

• Sikring og udvikling af faciliteter på havnen

• Vandet som attraktion

• Øget samarbejde mellem aktørerne

Man kan læse mere om NFLAG-puljen her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nflag-tilskud-2023.html  

LAG-pulje med frist den 15. maj 2024
Bestyrelsen for LAG Småøerne fordeler også LAG-tilskud til projekter på småøerne. LAG-ordningen er finansieret af "landdistriktsmidler" fra EU. 

Den næste ansøgningsfrist til småøernes LAG-pulje er den 15. maj 2024. 

Ansøgningsskema og vejledning til LAG-ordningen finder man her på vores hjemmeside: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/lag-tilskud-2023.html 


Kontakt til koordinatorerne

Man bør altid kontakte vores koordinatorer, hvis man overvejer at sende os en ansøgning. Vores koordinatorer, Anja Bech Knudsen og Morten Priesholm, er klar til at hjælpe og vejlede. 

For information om tilskudsmulighederne i NFLAG-puljen skal man kontakte Morten på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk. 

Man kan kontakte Anja Bech Knudsen for at høre mere om tilskudsmulighederne i LAG-puljen. Anja kan kontaktes på tlf. 20 30 99 17 og mail ak@lag-smaaoerne.dk. 

Koordinatorerne kan vejlede om LAG og FLAG-ordningerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold.