mandag den 8. april 2019

Ø-turisme mangler strategisk koordinering

Johanne Bugge
Turisme▪ Turismekonsulent Johanne Bugge rådgiver og holder oplæg om turismeudvikling for en række småøer. I det nyeste nummer af Ø-posten giver hun i et interview en række gode råd til, hvordan erhverv og beboere på småøerne kan tiltrække turister og få mere ud af turismeerhvervet.

Johanne Bugge begynder med at spørge: ”Vil I reelt have flere turister? ”. I interviewet med Ø-postens journalist, Lene Terkelsen, forklarer hun:

"Der skal være en vilje og et ønske på øen om at få flere turister og tjene mere på dem, hvis man skal gå helhjertet ind i arbejdet. Alle er værter på en ø, og det er vigtigt at trække i samme retning. Naturligvis i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsindsats."

Johanne Bugges næste budskab er:  "Vær strategisk". Og hun uddyber: 

Ofte ser jeg, at der er mange ildsjæle på øerne, men alt for lidt strategisk koordinering. Det gælder om at samle sig på tværs af foreninger og turisterhverv i en formaliseret organisation og finde ud af: Hvad vil vi opnå, hvordan kan vi nå derhen og for hvilke ressourcer? Start med at lave en SWOT-analyse, der kortlægger styrker, svagheder, muligheder og trusler for turismen på jeres ø.

Kend jeres målgruppe
Hvilke gæster er det, vi ønsker til vores ø? Når I kender jeres målgruppe, kan I meget nemmere målrette markedsføring og aktiviteter til netop dem. Hvis man f.eks. ikke gider at ende som Lalandia, skal man ikke tilbyde produkter, som den målgruppe går efter. Husk at være i dialog med den lokale turistorganisation. De har viden om ferievaner og gæster, som I kan bruge, når I tilrettelægger events og fremstød.

Find jeres DNA
Forfin, fremelsk og fremhæv øens særlige identitet.  Turister er især interesserede i øernes unikke kulturarv- og historie, og de historier skal man styrke og profilere. Måske er man blevet en smule ”hjemmeblind”, men en fælles snak eller en tur på det lokale arkiv, kan være med til at genopdage traditioner. Er der f.eks. særlige fødevarer eller brugskunst, der fortjener at blive fremhævet?

Skærp markedsføringen
Mange øer har en hjemmeside, der både favner fastboende, mulige tilflyttere og turister, og det bliver for mudret. Tekster og billeder kan ofte være langt skarpere og mere sælgende. 

Overvej f.eks. at lægge færgens bookingplatform sammen med en turisthjemmeside for øen, så der kun er én digital indgang, hvor det er nemt at booke rejse, overnatningssted og f.eks. leje af grej.

Samtidig skal man huske på, at den digitale rejse, fra turisten googler ”ø”, til personen rent faktisk opdager netop jeres ø, ofte er lang. Der er hård konkurrence, og det kræver mange digitale og tekniske kompetencer at slå igennem. Har man ikke de kompetencer på øen, må man søge hjælp hos en professionel eller hos områdets turismeorganisation.

Husk faciliteter
Hvis man vil have nye og flere turister, er man nødt til at have et større udbud af ikke bare oplevelser, men også faciliteter. Skal I f.eks. have havkajakker, en udendørs sauna eller fiskegrej?  For at finde det rette tilbud må I finde ud af: Hvilke turister I vil satse på, så I ved, hvad de efterspørger. 

Derefter må I afklare: Hvem går i dialog med kommunen, fundraiser penge og markedsfører de nye tilbud? Husk også at øge overnatningskapaciteten i højsæsonen. Måske er der tomme bygninger, som kan inddrages til formålet?

Gør færgeturen til en del af oplevelsen
For turister starter ferien, når de går ombord på færgen, og det er et godt sted at inspirere dem til at gå på opdagelse på øen. Enten med billeder eller med et hurtigt overblik over dagens aktiviteter. Færgepersonalet er også afgørende i den sammenhæng, for der er stor forskel på, om man som gæst får et smil eller et grynt.

Udvid sæsonen
April, maj, august, september og oktober kan være gode turistmåneder, hvis I sørger for, at der er noget, der er værd at besøge på øen. Har I events målrettet turister, og er der i det hele taget åbent rundt omkring?

Teksten, som er skrevet af journalist Lene Terkelsen, har været bragt i Ø-posten nummer 175 marts 2019. 

Johanne Bugge finder man også på http://johannebugge.dk/