tirsdag den 22. oktober 2019

Ny pulje til grønne projekter på småøerne

LAG-tilskud ▪ Med en ekstra million kroner kan LAG Småøerne nu støtte ø-projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne. 

Ansøgerne kan fx være virksomheder, der vil fremstille nye grønne og miljøvenlige produkter, og ø-foreninger, der med aktiviteter og investeringer vil fremme en bæredygtig udvikling. 

Første ansøgningsfrist til puljen er 14. november 2019.

Pengene stammer fra en ekstra bevilling, som regeringen har afsat til de lokale aktionsgrupper i 2020. 

Regeringen har valgt at øremærke midlerne til ”grønne projekter”, som skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne og på småøerne.

Bidrag til en grøn fremtid
I en meddelelse fra Erhvervsministeriet hedder det om de nye LAG-midler, at ”landdistrikterne er en del af klimaløsningen", og det bliver understreget, at der er "god sammenhæng mellem at skabe aktivitet og arbejdspladser ude i landdistrikterne og at bidrage til en mere grøn fremtid ”.

De grønne projekter skal have som hovedformål at fremme bæredygtighed og grøn omstilling. Samtidig gælder de almindelige vilkår for LAG-projekter. Det betyder bl.a., at vi højest kan give 50 pct. i tilskud, og at LAG-tilskuddet altså højest kan udgøre 50 pct. af projektets udgifter. Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.

For virksomheder gælder desuden, at ansøgningen skal være vedlagt en forretningsplan.

Samarbejde og lokal forankring
Bestyrelsen for LAG Småøerne vil ved vurderingen af ansøgninger også med denne pulje lægge vægt på ”lokal forankring” og ”samarbejde”. Erhvervsprojekter vil bl.a. blive vurderet på projektejerens og samarbejdspartnernes ”forretningsmæssige kvalifikationer”.

For at få en foreløbig vurdering af en projektidé er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om kravene til de grønne projketer. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

To ansøgningsfrister
Vi har fastsat to ansøgningsfrister, hvor man både kan søge om vores almindelige LAG og FLAG-tilskud, og om støtte fra denne særlige, grønne pulje: den 14. november 2019 og den 19. marts 2020. 


Læs mere om LAG-tilskud og vores kommende ansøgningsfrister: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/09/fristnovember19.html


Find Erhvervsministeriets nyhed om LAG-tilskud til grønne projekter:   https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/oktober/regeringen-afsaetter-30-millioner-kroner-ekstra-til-landdistrikterne/